Klinische studies

Klinische studies op het gebied van de endocrinologie in Nederland.

Burosumab

Bijnier

Serendipity

Kosten-effectiviteit van urine steroid analyse versus herhaalde CT-scans bij patiënten met een bijnierincidentaloom.

Lees verder

Bijschildklier

Natpar Monitor

Sinds 19 oktober 2021 wordt Natpar® (humaan bijschildklierhormoon PTH(1-84)) onder voorwaarden vergoed bij patiënten met chronische hypoparathyreoïdie bij wie met richtlijnconforme standaardtherapie (actieve vitamine D en calcium) geen adequate controle kan worden gerealiseerd.

Lees verder

bot

Burosumab

Behandelcriteria burosumab bij kinderen en volwassenen met X-gebonden hypofosfatemie (XLH)
Vastgesteld op 9 april 2021

Lees verder

Erfelijke tumoren

Multipele Endocriene Neoplasie

Vormgeven en implementeren van een internationaal toonaangevend landelijk netwerk voor de klinische zorg en klinisch onderzoek bij MEN patiënten.

Lees verder

Hypofyse

PRolaCT

Een multicenter prolactinoom Randomized Clinical Trial (PRolaCT-1, -2 & -3) en Observationeel Cohort (PRolaCT-O), waarin medicamenteuze en operatieve behandeling worden vergeleken.

Lees verder

ProlaC

Een multicenter cohortonderzoek dat de huidige zorg voor patiënten met een prolactinoom in Nederland in kaart brengt.

Lees verder

GALANT

Effect van lanreotide op grootte van niet-functionerende hypofyse macroadenomen bij patiënten met een Gallium-68 DOTATATE positief adenoom.

Lees verder

Schildklier

Triac Trial II

Effect van T3-analoog Triac op de hersenontwikkeling van jonge patiënten met MCT8 deficiëntie.

Lees verder

EfFECTS

Efficacy of FDG-PET in Evaluation of Cytological indeterminate Thyroid nodules prior to Surgery: a multicentre cost-effectiveness study.

Lees verder

T4-LIFE

Effect van levothyroxine versus placebo op het aantal levend geboren kinderen bij euthyreote vrouwen met herhaalde miskramen en TPO-antistoffen.

Lees verder