Klinische studies

Klinische studies op het gebied van de endocrinologie in Nederland.

CASTUS trial

Bijnier

CASTUS trial

CXCR4-directed [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT vs AVS performance in a diagnoStic randomized Trial Ultimately comparing hypertenSion outcome in primary aldosteronism.

Lees verder

Serendipity

Kosten-effectiviteit van urine steroid analyse versus herhaalde CT-scans bij patiënten met een bijnierincidentaloom.

Lees verder

Bot

REBEL-studie

Het effect van ritmische toediening van 17-β-estradiol op de botturnover bij postmenopauzale vrouwen: Een open-label gerandomiseerd onderzoek.

Lees verder

DeFiD studie

Denosumab voor de behandeling van Fibreuze Dysplasie/McCune-Albright syndroom in volwassenen: een gerandomiseerde dubbel-geblindeerde placebo-gecontroleerde studie.

Lees verder

Pamidronaat voor Pijn in Sternocostoclaviculaire Hyperostose (SCCH): de PAPS-studie

Sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) is een zeldzame botziekte gekenmerkt door een
steriele osteitis van het axiale skelet. Er is nog geen bewezen behandeling voor SCCH. In het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) loopt momenteel een gerandomiseerde, placebo-
gecontroleerde trial naar de behandeling van sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) met
pamidronaat.

Lees verder

Erfelijke tumoren

Multipele Endocriene Neoplasie

Vormgeven en implementeren van een internationaal toonaangevend landelijk netwerk voor de klinische zorg en klinisch onderzoek bij MEN patiënten.

Lees verder

Hypofyse

PRolaCT

Een multicenter prolactinoom Randomized Clinical Trial (PRolaCT-1, -2 & -3) en Observationeel Cohort (PRolaCT-O), waarin medicamenteuze en operatieve behandeling worden vergeleken.

Lees verder

ProlaC

Een multicenter cohortonderzoek dat de huidige zorg voor patiënten met een prolactinoom in Nederland in kaart brengt.

Lees verder

Schildklier

T3-4-Hypo Trial

Een multicenter (14 ziekenhuizen in NL) studie naar T3/T4 combinatie therapie bij hypothyreoïdie.

Lees verder

RABITO

Multicentre RCT waarin RFA met I-131 wordt vergeleken in de behandeling van hyperthyreoïdie bij patiënten met een toxisch schildklier adenoom.

Lees verder

Triac Trial II

Effect van T3-analoog Triac op de hersenontwikkeling van jonge patiënten met MCT8 deficiëntie.

Lees verder

EfFECTS

Efficacy of FDG-PET in Evaluation of Cytological indeterminate Thyroid nodules prior to Surgery: a multicentre cost-effectiveness study.

Lees verder