NVE Netwerken en Commissies

De NVE netwerken en commissies richten zich op specifieke aandachtsgebieden van de klinische endocrinologie.

NVE Netwerken en Commissies

NVE Netwerken

De NVE netwerken richten zich op specifieke aandachtsgebieden van de klinische endocrinologie. Zij zijn het aanspreekpunt voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische zaken over aandoeningen binnen hun eigen aandachtsgebied in Nederland.

BijnierNET is een stichting, opgericht in december 2014, voor en door bijnierpatiënten, hun naasten…

Lees verder

NVE klinisch netwerk Groei

Groei en hormoon stoornissen bij kinderen
NVE klinisch netwerk Groei

Het netwerk Groei is opgericht in 2016.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Invest

Stofwisselingsziekten
NVE klinisch netwerk Invest

De groep Internisten voor Volwassenen met een Erfelijke Stofwisselingsziekte (INVEST) is een initiatief van…

Lees verder

SchildklierNet is opgericht in 2017.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Gonadale Endocrinologie

Geslachtshormonen en genderidentiteit
NVE klinisch netwerk Gonadale Endocrinologie

Het netwerk gonadale endocrinologie is opgericht in 2016.

Lees verder

NVE klinisch netwerk BoNe

Calcium- en botaandoeningen
NVE klinisch netwerk BoNe

Het NVE-netwerk BoNe is in 2016 opgericht. Zij behartigt de belangen van patiënten, internisten…

Lees verder

NVE klinisch netwerk Diabetes en Obesitas

Suikerziekte en overgewicht
NVE klinisch netwerk Diabetes en Obesitas

Het klinisch netwerk Diabetes en Obesitas is opgericht in 2018.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Hypofyse

Hypofyseaandoeningen
NVE klinisch netwerk Hypofyse

Het nationale hypofysenetwerk is opgericht in 2016.

Lees verder

Commissies

Binnen de NVE werkend de commissies werken aan overkoepelende belangen of onderwerpen. Zij verbeteren elk een specifiek onderdeel van de endocrinologische zorg. Hiermee dragen ze bij aan betere endocrinologische zorg als geheel.

De commissie farmacotherapie adviseert het NVE bestuur over inhoudelijke en organisatorische vraagstukken aangaande medicatie…

Lees verder

De commissie functietesten is opgericht met als doel dat in alle ziekenhuizen in Nederland…

Lees verder

De commissie patienteninformatie is opgericht om patienten, hun naasten en andere geïnteresseerden zo goed…

Lees verder

De commissie professionalisering en beroepsbelangen ondersteunt het NVE bestuur bij de rol van belangenbehartiger…

Lees verder