Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVE staat open voor alle natuurlijke personen die beroepshalve actief zijn of zijn geweest op het gebied van de Endocrinologie.

Lidmaatschap

De NVE biedt een platform voor specialisten. Ons doel is de zorg rondom mensen met een endocrinologe aandoening te verbeteren. Dit doen wij met wetenschappelijk onderzoek, uitwisseling van kennis en het informeren van specialisten en hun patienten.

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar en elk jaar automatisch gecontinueerd.

Voordelen van het lidmaatschap:

  • Direct contact met u het netwerk voor endocrinologen
  • Kennis uitwisselen via de website, vakgroepen en commissies
  • Maandelijkse update van het laatste nieuws op uw vakgebied
  • Ontvangst van het Magazine Endocrinologie
  • Korting op de registratiekosten voor de jaarlijkse Dutch Endocrine Meeting

Wie kunnen lid worden ?

Het lidmaatschap van de NVE staat open voor alle natuurlijke personen die beroepshalve actief zijn of zijn geweest op het gebied van de Endocrinologie, zoals artsen, verpleegkundigen, wetenschappelijke onderzoekers en klinisch chemici.

Wat kost het NVE lidmaatschap?

Momenteel bedraagt de contributie op jaarbasis:

  • € 100 voor medisch specialisten
  • € 50 voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
  • € 70 voor overig (inclusief promovendi)

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient twee maanden vóór het verstrijken van een kalenderjaar te geschieden door een e-mail te sturen naar info@nve.nl.

Lid worden