CASTUS trial

CXCR4-directed [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT vs AVS performance in a diagnoStic randomized Trial Ultimately comparing hypertenSion outcome in primary aldosteronism.

Achtergrond van het onderzoek

Bij primair hyperaldosteronisme één of beide bijnieren te veel aldosteron aan, resulterend in hypertensie. Patiënten kunnen worden behandeld door middel van adrenalectomie of levenslange antihypertensieve medicatie. Om hierin te differentiëren tussen uni- of bilaterale aandoening wordt subtypering toegepast, heden met bijniervene sampling (adrenal vein sampling, AVS). AVS is een invasief onderzoek, is duur, vergt ervaring en is mede daardoor onvoldoende beschikbaar voor patiënten. ‘Molecular imaging’ met de CXCR4-ligand [68Ga]Ga-PentixaFor waarin aldosteron-producerend weefsel zichtbaar wordt gemaakt met een PET/CT is een potentiële, alternatieve methode van subtypering.

Doel van het onderzoek

De CASTUS trial gaat over patiënten met bewezen primair hyperaldosteronisme en bestaat uit twee stappen, met elk eigen doelen.

Primaire doelen

 • Stap 1: de accuracy van [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT bepalen op basis van de concordantie tussen [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT en AVS voor het identificeren en/of aantonen van lateralisatie van aldosteron-producerende adenomen in primair hyperaldosteronisme.
 • Stap 2: de performance bepalen ten aanzien van bloeddrukcontrole na instellen van therapie op basis van [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT of AVS, waarbij de bloeddruk wordt getitreerd tot streefwaarde.

Daarnaast zijn meerdere secundaire doelen gesteld waarin onder andere wordt gekeken naar de PASO criteria, kwaliteit van beeldvorming, kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven.

Opzet van de studie

In stap 1 ondergaan patiënten zowel AVS als [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT en wordt vervolgens de concordantie tussen beide diagnostica bepaald. Indien de concordantie voldoende is (gedefinieerd als een 80% betrouwbaarheidsinterval dat boven de 50% ligt, met een maximale wijdte van 20%), zal stap 2 worden gestart. Na inclusie van 25 patiënten voldeed de concordantie aan de bovengenoemde criteria.

In stap 2 wordt een gerandomiseerde, multicenter, niet geblindeerde, uitkomst gebaseerde, non-inferiority diagnostische trial gestart. Patiënten worden geloot voor AVS óf [68Ga]Ga-PentixaFor PET/CT en vervolgens behandeld volgens de uitkomst van het gelote diagnosticum (dat wil zeggen adrenalectomie of medicamenteuze behandeling). Na 6 maanden wordt het gebruik van antihypertensieve medicatie vergeleken tussen beide groepen. 228 patiënten zullen worden geïncludeerd. De studie vindt plaats in het Radboudumc, UMC Utrecht, ErasmusMC, Rijnstate ziekenhuis en Isala ziekenhuis.

Inclusie- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Patiënten met primair hyperaldosteronisme, bevestigd door verhoogde aldosteron-renine ratio en zoutbelastingstest.
 • Patiënten van 18 jaar of ouder.

Exclusiecriteria

 • Patiënten die weigeren CT, PET/CT, AVS of adrenalectomie te ondergaan.
 • Verdenking op familiair hyperaldosteronisme of adrenocorticaal carcinoom
 • Ernstige comorbiditeiten of medicatiegebruik dat interfereert met de kwaliteit van leven of het studieprotocol.
 • Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 • Nierfunctiestoornis met een eGFR < 40 ml/min/1.73m2

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met David Lamers (PhD kandidaat, david.lamers@radboudumc.nl), dr. Hans Langenhuijsen (uroloog, principal investigator) of dr. Jaap Deinum (internist-vasculair geneeskundige, principal investigator).

Lokale hoofdonderzoekers:

 • UMC Utrecht: dr. Wilko Spiering, internist-vasculair geneeskundige
 • ErasmusMC: dr. Melvin Lafeber, internist-vasculair geneeskundige
 • Rijnstate ziekenhuis: dr. Daniëlle van den Berg, internist-vasculair geneeskundige

Isala ziekenhuis: dr. Jan Westerink, internist-vasculair geneeskundige