Pamidronaat voor Pijn in Sternocostoclaviculaire Hyperostose (SCCH): de PAPS-studie

Sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) is een zeldzame botziekte gekenmerkt door een
steriele osteitis van het axiale skelet. Er is nog geen bewezen behandeling voor SCCH. In het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) loopt momenteel een gerandomiseerde, placebo-
gecontroleerde trial naar de behandeling van sternocostoclaviculaire hyperostose (SCCH) met
pamidronaat.

PAPS-studie

Het doel van het onderzoek is de effectiviteit van pamidronaat aantonen op pijnklachten
(primaire uitkomstmaat), en o.a. schouderfunctie, kwaliteit van leven, en ziekteactiviteit op
Na18F-PET/CT scan.

De totale studieduur is 1 jaar. Op maand 0 en 3 wordt er behandeld met 3 dagen 30 mg APD
intraveneus of placebo (gerandomiseerd). In het tweede half jaar kiest de patiënt samen
met de onderzoeker voor nog 2 infuuscycli met APD (op maand 6 en 9), of voor het stoppen
van de infusen (open label design). Bij alle studiebezoeken wordt bloedonderzoek gedaan,
vragenlijsten afgenomen, en op maand 0, 6 en 12 vindt de Na18F-PET/CT scan plaats.
Patiënten houden tussentijds een pijn- en analgeticadagboek bij.

Inclusiecriteria:
– Klinische en radiologische diagnose van SCCH (geïsoleerd of bij SAPHO-syndroom)
– Persisterende pijnklachten ondanks NSAID-gebruik
– Geen bisfosfonaten in de 6 maanden voorafgaand aan de studie

Verdere screening wordt verricht door de onderzoeker.
Heeft u geschikte patiënten of vragen? Neem dan contact op.

Contact

Mw. A.T. Leerling (coördinerend onderzoeker)
Dr. E.M. Winter (hoofdonderzoeker)
paps-studie@lumc.nl
071-5298335