Commissie Farmacotherapie

De commissie farmacotherapie adviseert het NVE bestuur over inhoudelijke en organisatorische vraagstukken aangaande medicatie voor endocriene en metabole aandoeningen.

Doelstelling

De farmacotherapiecommissie

  • signaleert knelpunten op het gebied van medicatie voor endocriene aandoeningen
  • adviseert objectief en onafhankelijk bij afwegingen tussen het individueel patiëntenbelang en maatschappelijke doelmatigheid
  • adviseert het NVE‐bestuur gevraagd en ongevraagd over problematiek die met medicatie te maken heeft
  • gaat in afstemming met het bestuur in gesprek met het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, klinische netwerken en patiëntverenigingen over medicatie voor endocriene en metabole aandoeningen

Commissieleden