Commissie Patiënteninformatie

De commissie patienteninformatie is opgericht om patienten, hun naasten en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over hormoonziekten.

Doelstelling

De commissie patienteninformatie verbetert de informatievoorziening aan patienten, hun naasten en het nederlands publiek

  • door middel van eenduidige en heldere patiëntinformatiefolders
  • digitale informatie via de NVE‐website en social media
  • zorgt voor groot bereik, relevantie, vindbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en impact van de informatie
  • garandeert de medische juistheid van de informatie door afstemming met de netwerken, en de begrijpelijkheid door afstemming met patiëntenorganisaties

 

 Commissieleden:

Dr. (Charlotte) Krol
voorzitter

internist-endocrinoloog, Amphia in Breda.

mw. (Riekie) van Beers

Verpleegkundig specialist endocrinologie. Amphia ziekenhuis Breda

Dr. (Marieke) de Laat

Internist-endocrinoloog in opleiding

Drs. (Marieke) de Vries

Internist-endocrinoloog in opleiding, UMC Utrecht