Over de NVE

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) is al sinds 1947 een bloeiende wetenschappelijke vereniging. Al jaren staat het wetenschappelijk onderzoek van NVE-leden internationaal in hoog aanzien. De jaarlijkse wetenschappelijke meeting die onder NVE-vlag wordt georganiseerd, is dan ook altijd zeer goed bezocht.

Over de NVE

De NVE

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie is opgericht op 10 mei 1947. De vereniging behartigt de belangen van iedereen die werkzaam is binnen de endocrinologie en wil met kennis en samenwerking de zorg voor mensen met een endocriene of metabole  ziekte verbeteren. De NVE is dé bron voor onafhankelijke informatie over hormonale en metabole aandoeningen.

De vereniging telt ruim 600 leden, waaronder internisten, kinderartsen, gynaecologen, klinisch chemici, verpleegkundigen en biomedische wetenschappers.

NVE kennisplatform

In de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis is er veel uitwisseling tussen zorgverleners uit verschillende disciplines die betrokken zijn bij patiënten met een endocriene aandoening, zoals internisten, kinderartsen, klinisch chemici en verpleegkundigen. De NVE is de landelijke organisatie voor de klinisch werkzame endocrinoloog en biedt een platform voor wetenschappelijke activiteiten. De vereniging bevordert betere afspraken tussen endocrinologen die in een academisch ziekenhuis werken en endocrinologen uit andere ziekenhuizen. Klinische endocrinologen en patiënten trekken steeds meer samen op in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners. Daarbij bevordert de NVE meer interactie tussen klinische endocrinologen en wetenschappelijk onderzoekers. Al deze vormen van samenwerking zijn nodig om betere patiëntenzorg te kunnen bieden.

Communicatie en belangbehartiging

De NVE biedt een platform waar patiënten, zorgverleners en wetenschappers samen komen. Via deze website en andere media biedt de NVE onafhankelijke informatie over de aandoeningen rondom de endocrinologie. Met een diepere laag voor de leden van de NVE waar zij hun kennis kunnen delen en peer to peer informatie kunnen uitwisselen. Hiermee versterken we communicatie en samenwerking tussen endocrinologen. Ook versterken we de communicatie met belanghebbenden zoals patiënten, zorgverzekeraars, overheid en de maatschappij als geheel.

Doelstelling

De NVE heeft als doel kennis te delen en onderlinge samenwerking te versterken ten behoeve van:
 • Het verbeteren van de zorg van patiënten met een endocriene of metabole aandoening in Nederland
 • De ontwikkeling van nieuwe kennis in het vakgebied endocrinologie
 • Het belang van het vakgebied endocrinologie naar buiten uitdragen

Missie & Visie

De NVE is op 10 mei 1947 opgericht om bestudering van de endocrinologie te bevorderen. Het doel daarvan is kwalitatief hoogstaande, evidence based, veilige en doelmatige zorg voor patiënten met hormoongerelateerde aandoeningen. De NVE ontwikkelt nieuwe kennis en werkt aan blijvende verbetering van de endocrinologische zorg.

Met kennis en door samenwerking de endocrinologische zorg verbeteren

De NVE vervult een spilfunctie binnen het gehele spectrum van de endocrinologie, voor wetenschappers en voor zorgverleners die in endocrinologie gespecialiseerd zijn. Dat zijn alle specialisten uit academische en niet- academische ziekenhuizen die zich richten op het vakgebied endocrinologie, zoals de internist-endocrinoloog, kinderarts-endocrinoloog, klinisch chemicus-endocrinoloog, chirurg-endocrinoloog en de endocrinologie verpleegkundige. We noemen deze gespecialiseerde zorgverleners en de wetenschappers allemaal endocrinologen.
De NVE is het eerste aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties, bijvoorbeeld voor het beoordelen van richtlijnen en voor het formuleren van standpunten en beleid over de klinische endocrinologie in Nederland. De NVE bereikt Nederlandse endocrinologen met de jaarlijkse Dutch Endocrine Meeting (DEM), met mailings, via verschillende communicatiekanalen en met behulp van deze website.

Organisatie

We stemmen onze activiteiten, met name opleidingszaken, af met de secties Endocrinologie  van de beroepsverenigingen Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVC) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Deze secties staan dan ook in een eerste organisatieschets, waarin verder de commissies en netwerken staan die onder de verantwoordelijkheid vallen van het NVE bestuur.

Bestuur

Dr. (Sander) Kooijman
Voorzitter

Assistant Professor bij Leids Universitair Medisch Centrum. Wetenshappelijk onderzoek naar regulatie van het energiemetabolisme in relatie tot obesitas, diabetes,…

Dr. (Laura) de Graaff
Secretaris

Aandachtsgebied: Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen - Expertisecentrum PWS (Prader-Willi Syndroom) - Expertisecentrum Zeldzame Groeistoornissen - Expertisecentrum DSD (Disorders of…

Dr. (Leonie) van Hulsteijn
Penningmeester

Internist-endocrinoloog, werkzaam bij de European Society of Endocrinology

Dr. (Liesbeth) Winter
Kwaliteitsfunctionaris

Internist-endocrinoloog en Associate Professor in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Gespecialiseerd in (zeldzame) metabole botziekten, calcium/fosfaat verstoringen en…

Dr. (Layal) Chaker
Bestuurslid

Interniest-endocrinoloog en klinisch epidemioloog werkzaam bij het Erasmus MC te Rotterdam.

Dr. Ir. (Jacquelien) Hillebrand
Bestuurslid

Klinisch chemicus endocrinoloog in het Amsterdam UMC. Gespecialiseerd in endocriene laboratoriumdiagnostiek.

Dr. (Theo) Sas
Bestuurslid

Werkzaam bij ErasmusMC - Sophia Kinderziekenhuis en bij Diabeter Rotterdam. Aandachtsgebied: Expertisecentrum DSD (Disorders of Sex Development) - Expertisecentrum…

Prof.dr. (Wilbert) Zwart
Bestuurslid

groepsleider bij het NKI, met als aandachtsgebied 'hormonen en kanker'. Gespecialiseerd in hormonale regulatie, gen expressie, gen regulatie en…

Netwerken & commissies

NVE klinische netwerken

De vereniging is onderverdeeld in specialistische klinische vakgroepen en overkoepelende commissies. De netwerken richten zich op specifieke aandachtsgebieden van de klinische endocrinologie. Ze zijn het aanspreekpunt van het bestuur voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische zaken over aandoeningen binnen het aandachtsgebied in Nederland. De netwerken stimuleren samenwerking tussen zorgverleners, zoeken naar ‘best practices’ en communiceren daarover. Ook stemmen ze nieuwe richtlijnen binnen de beroepsgroep af. Het streven is dat patiëntenorganisaties ook vertegenwoordigd zijn in klinische netwerken.

Er zijn negen klinische netwerken:

NVE commissies

De commissies werken aan overkoepelende belangen of onderwerpen. Ze verbeteren elk een specifiek onderdeel van de endocrinologische zorg. De ene ontwikkelt bijvoorbeeld landelijke patiëntinformatie en de andere standaardiseert functietesten. Daarmee dragen ze bij aan betere endocrinologische zorg als geheel. Ze zoeken waar mogelijk verbinding met de relevante stakeholders binnen en buiten de NVE. De leden van de commissies zorgen ervoor dat ze concrete doelstellingen halen met kwalitatief goede producten en diensten.

Er zijn vier commissies:

Leden

De NVE is zowel een wetenschappelijke als een beroepsvereniging. Waarbij het delen van kennis en het behartigen van de belangen van haar de leden voorop staan. Als platform voor de endocrinologie vertegenwoordigt de NVE ruim 600 leden. De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) is van oudsher een wetenschappelijke vereniging. Onder haar leden bevinden zich wetenschappers en clinici, maar inmiddels ook klinisch chemici en verpleegkundigen. Vanuit verschillende achtergronden verdiepen zij zich in het vakgebied endocrinologie. Onze leden werken samen met het doel om de endocrinologische zorg in Nederland te verbeteren. Wij vormen een moderne beroepsvereniging die het vak endocrinologie beter op de kaart zet.

Het lidmaatschap van de NVE staat open voor alle natuurlijke personen die beroepshalve actief zijn of zijn geweest op het gebied van de Endocrinologie, zoals artsen, verpleegkundigen, wetenschappelijke onderzoekers en klinisch chemici.

Momenteel bedraagt de contributie € 45,00 op jaarbasis. Het lidmaatschapsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Nieuwe leden ontvangen betalingsinstructies bij de aanmelding. Bestaande leden ontvangen jaarlijks een factuur met betalingsinstructies. Klik hier om lid te worden.

Dutch Endocrine Meeting

De Dutch Endocrine Meeting is het jaarlijkse congres van de NVE.
Bezoek de NVE congreswebsite voor meer informatie.

Prijzen & beurzen

De NVE ontplooit activiteiten, waaronder de toekenning van een aantal prestigieuze prijzen. Hieronder vindt u informatie over deze prijzen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de NVE.

NVE – Novo Nordisk Award for Endocrinology
NVE – Prijs voor het beste artikel in de basale endocrinologie
NVE – Prijs voor het beste artikel in de klinische endocrinologie
NVE – Goodlife Healthcare Reisbeurs
NVE Proefschriftprijs
NVE Beste abstract prijs
Laqueur lecture

Tijdschrift Endocrinologie

Endocrinologie is het officiële ledentijdschrift van de NVE. Endocrinologie onderscheidt zich van andere bladen door de lezers te informeren over nieuws en mededelingen van de NVE, NVE-werkgroepen en NVE-commissies en relevante ontwikkelingen te belichten in zowel de preklinische/basale endocrinologie als klinische endocrinologie met primair een blik op Nederland. Inhoudelijk is het tijdschrift gericht op onder meer diabetes mellitus, obesitas, vetstofwisselingsziekten, metabool syndroom, groeistoornissen, hypofysaire aandoeningen, hypogonadisme, endocriene tumoren, neuro-endocriene tumoren, bijnieraandoeningen, schildklieraandoeningen en osteoporose. Endocrinologie bevat verder onder meer een scholingsagenda met een selectie van congressen, symposia en scholingsbijeenkomsten in binnen- en buitenland.

Het tijdschrift Endocrinologie heeft een zelfstandige website. Op www.endocrinologie.nl kunt u het meest recente nummer lezen als e-zine of downloaden als pdf. Met de uitgebreide zoekmachine kunt u artikelen uit eerder verschenen nummers vinden vanaf de jaargang 2008. NVE-leden loggen op www.endocrinologie.nl in met hun persoonlijke inlogaccount voor de NVE-website.

Redactie

De redactieraad wordt gevormd door 12 NVE-leden, waaronder de voorzitter van het NVE-bestuur die optreedt als hoofdredacteur. Hoofdredacteur is dr. S. (Sander) Kooijman, assistant professor Leids Universitair Medisch Centrum, voorzitter van de NVE. De redactie bestaat verder uit:

 • Dr. Erica L.T. van den Akker, kinderarts-endocrinoloog, Erasmus MC, locatie Sophia, Rotterdam
 • Dr. Eveline Bruinstroop, internist-endocrinoloog i.o. en post-doctoraal onderzoeker, Amsterdam UMC
 • Dr. Niels Connell, internist in opleiding, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen en Heerlen
  (bestuurslid JNVE)
 • Dr. Koen M.A. Dreijerink, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc
 • Dr. Teun van Herwaarden, klinisch chemicus- endocrinoloog, Radboudumc, Nijmegen
 • Dr. Hans Hofland, internist-endocrinoloog, Erasmus MC, Rotterdam
 • Dr. Anouk van der Horst-Schrivers, internist-endocrinoloog, Maastricht UMC+
 • Agnes Offenberg, verpleegkundig specialist AGZ, Endocrinologie, Zaans Medisch Centrum, Zaandam
 • Dr. Kristy Pickwell, internist-endocrinoloog, Zuyderland Ziekenhuis, Sittard-Geleen en Heerlen
 • Dr. Liesbeth Winter, internist-endocrinoloog, LUMC
 • Dr. Wouter Zandee, internist-endocrinoloog, UMCG
 • Michiel Tent, eindredacteur

Statuten

Klik hier voor de statuten.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Sponsoring

De NVE ontvangt sponsorgelden van de farmaceutische industrie. De opbrengsten worden gebruikt voor de Dutch Endocrine Meeting en diverse andere onderwijsbijeenkomsten waaronder het Jaarsymposium, het Grensvlak symposium, de arts-assistentencursus Diabetes Mellitus, de fellow cursus Diabetes Mellitus, de Diabetes Update en de Diabeteszorg farmacologie nascholing voor verpleegkundigen, het tijdschrift Endocrinologie, het onderhouden van de websites en secretariële ondersteuning. De sponsoren hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van de activiteiten van de NVE.

 

Informatie delen

Deze informatie is bestemd voor leden en alleen zichtbaar als u ingelogd bent op de website.

Deze inhoud is op dit moment helaas niet beschikbaar. Neem contact op met de beheerders van deze site, zodat zij de betreffende plugin kunnen controleren.

 

Deze inhoud is op dit moment helaas niet beschikbaar. Neem contact op met de beheerders van deze site, zodat zij de betreffende plugin kunnen controleren.