Platform voor Endocrinologie

Voor iedereen die betrokken is bij mensen met een hormonale aandoening

Lees verder
Platform voor Endocrinologie

Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie is opgericht op 10 mei 1947. De vereniging behartigt de belangen van iedereen die werkzaam is binnen de endocrinologie en wil met kennis en samenwerking de zorg voor mensen met een endocriene of metabole  ziekte verbeteren. De NVE is dé bron voor onafhankelijke informatie over hormonale aandoeningen en stofwisselingsziekten.

Platform voor onderzoek

De NVE is een ontmoetingsplaats voor basale en klinische wetenschappers. Het onderzoek van haar leden staat internationaal hoog aangeschreven. De NVE biedt een landelijk platform voor klinisch onderzoek. Op dit platform vinden patiënten en deelnemende ziekenhuizen alle informatie over actuele klinische studies op het gebied van endocrinologie en metabolisme in Nederland.

Dutch Endocrine Meeting

De NVE organiseert jaarlijks de Dutch Endocrine Meeting. Tijdens dit congres ontmoeten onderzoekers en behandelaren elkaar om kennis en ervaring te delen: van basale tot klinische onderzoekers, van kinderarts tot internist tot klinisch chemicus. Dit jaar vond de Dutch Endocrine Meeting plaats op 25 en 26 januari in Noordwijkerhout.

NVE klinische netwerken

De NVE netwerken richten zich op specifieke aandachtsgebieden van de klinische endocrinologie. Zij zijn het aanspreekpunt voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische zaken over aandoeningen binnen hun eigen aandachtsgebied in Nederland.

BijnierNET is een stichting, opgericht in december 2014, voor en door bijnierpatiënten, hun naasten…

Lees verder

NVE klinisch netwerk Groei

Groei en hormoon stoornissen bij kinderen
NVE klinisch netwerk Groei

Het netwerk Groei is opgericht in 2016.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Invest

Stofwisselingsziekten
NVE klinisch netwerk Invest

De groep Internisten voor Volwassenen met een Erfelijke Stofwisselingsziekte (INVEST) is een initiatief van…

Lees verder

SchildklierNet is opgericht in 2017.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Gonadale Endocrinologie

Geslachtshormonen en genderidentiteit
NVE klinisch netwerk Gonadale Endocrinologie

Het netwerk gonadale endocrinologie is opgericht in 2016.

Lees verder

NVE klinisch netwerk BoNe

Calcium- en botaandoeningen
NVE klinisch netwerk BoNe

Het NVE-netwerk BoNe is in 2016 opgericht. Zij behartigt de belangen van patiënten, internisten…

Lees verder

NVE klinisch netwerk Diabetes en Obesitas

Suikerziekte en overgewicht
NVE klinisch netwerk Diabetes en Obesitas

Het klinisch netwerk Diabetes en Obesitas is opgericht in 2018.

Lees verder

NVE klinisch netwerk Hypofyse

Hypofyseaandoeningen
NVE klinisch netwerk Hypofyse

Het nationale hypofysenetwerk is opgericht in 2016.

Lees verder

NVE Commissies

De commissies werken aan NVE overkoepelende belangen of onderwerpen. Zij verbeteren elk een specifiek onderdeel van de endocrinologische zorg. Hiermee dragen ze bij aan betere endocrinologische zorg als geheel.

De commissie farmacotherapie adviseert het NVE bestuur over inhoudelijke en organisatorische vraagstukken aangaande medicatie voor endocriene aandoeningen.

Lees verder

De commissie functietesten is opgericht met als doel dat in alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde endocriene testen worden gebruikt.

Lees verder

De commissie patienteninformatie is opgericht om patienten, hun naasten en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over hormoonziekten.

Lees verder

De commissie professionalisering en beroepsbelangen ondersteunt het NVE bestuur bij de rol van belangenbehartiger voor endocrinologen.

Lees verder