Platform voor Endocrinologie

Voor iedereen die betrokken is bij mensen met een hormonale aandoening

Lees verder
Platform voor Endocrinologie

Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie is opgericht op 10 mei 1947. De vereniging behartigt de belangen van iedereen die werkzaam is binnen de endocrinologie en wil met kennis en samenwerking de zorg voor mensen met een endocriene of metabole  ziekte verbeteren. De NVE is dé bron voor onafhankelijke informatie over hormonale aandoeningen en stofwisselingsziekten.

Platform voor onderzoek

De NVE is een ontmoetingsplaats voor basale en klinische wetenschappers. Het onderzoek van haar leden staat internationaal hoog aangeschreven. De NVE biedt een landelijk platform voor klinisch onderzoek. Op dit platform vinden patiënten en deelnemende ziekenhuizen alle informatie over actuele klinische studies op het gebied van endocrinologie en metabolisme in Nederland.

Dutch Endocrine Meeting

Op 22 januari 2021 vond de Dutch Endocrine Meeting (DEM) plaats. In verband met de COVID-19 pandemie werd er een online meeting georganiseerd worden met een aantal hoogtepunten uit het oorspronkelijke programma, inclusief de Laqueur lezing, de NVE-NovoNordisk Award, de prijs voor het beste klinische en niet-klinische artikel en de proefschriftprijs. In 2022 vindt de DEM op 3 en 4 februari plaats, noteer deze datum alvast in uw agenda!

NVE klinische netwerken

De NVE netwerken richten zich op specifieke aandachtsgebieden van de klinische endocrinologie. Zij zijn het aanspreekpunt voor klinische, wetenschappelijke en organisatorische zaken over aandoeningen binnen hun eigen aandachtsgebied in Nederland.

Obesitas

Overgewicht
Obesitas

Het klinisch netwerk Obesitas is opgericht in 2018.

Lees verder

Bijnier

Bijnieraandoeningen
Bijnier

In samenwerking met BijnierNET.

Lees verder

Groei- en ontwikkelingsstoornissen

Groeistoornissen / Genetische Syndromen met Hormoonstoornissen
Groei- en ontwikkelingsstoornissen

Het netwerk Groei- en ontwikkelingsstoornissen is opgericht in 2016.

Lees verder

Erfelijke Stofwisselingsziekten

Stofwisselingsziekten
Erfelijke Stofwisselingsziekten

De groep Internisten voor Volwassenen met een Erfelijke Stofwisselingsziekte (INVEST) is een initiatief van…

Lees verder

Schildklier

Schildklierziekten
Schildklier

Het NVE Schildkliernetwerk is opgericht in 2017.

Lees verder

Gonaden

Geslachtshormonen en genderidentiteit
Gonaden

Het netwerk gonadale endocrinologie is opgericht in 2016.

Lees verder

Bot

Calcium- en botaandoeningen
Bot

Het NVE-netwerk BoNe is in 2016 opgericht. Zij behartigt de belangen van patiënten, internisten…

Lees verder

Diabetes

Suikerziekte
Diabetes

Het klinisch netwerk Diabetes is opgericht in 2018.

Lees verder

NVE Commissies

De commissies werken aan NVE overkoepelende belangen of onderwerpen. Zij verbeteren elk een specifiek onderdeel van de endocrinologische zorg. Hiermee dragen ze bij aan betere endocrinologische zorg als geheel.

De commissie farmacotherapie adviseert het NVE bestuur over inhoudelijke en organisatorische vraagstukken aangaande medicatie voor endocriene aandoeningen.

Lees verder

De commissie functietesten is opgericht met als doel dat in alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde endocriene testen worden gebruikt.

Lees verder

De commissie patienteninformatie is opgericht om patienten, hun naasten en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over hormoonziekten.

Lees verder

De commissie professionalisering en beroepsbelangen ondersteunt het NVE bestuur bij de rol van belangenbehartiger voor endocrinologen.

Lees verder