Homepage

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie! Hier vindt u informatie over allerlei activiteiten van de NVE. Leden van de NVE hebben - na ingelogd te zijn via de button rechtsboven aan deze pagina - ook toegang tot het besloten deel van deze website.   

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie is opgericht op 10 mei 1947. Het doel van onze Vereniging is het bevorderen van de bestudering van de endocrinologie en haar toepassingen. Als zodanig vormt de NVE een spilfunctie binnen het gehele spectrum van de endocrinologie. Dit blijkt ook uit de grote variëteit aan leden. Onder de leden bevinden zich biologen, biochemici, gynaecologen, kinderartsen, internisten, biomedische wetenschappers, immunologen, farmacologen, klinisch chemici, dierenartsen, etc. Hierdoor worden alle aspecten van de endocrinologie vertegenwoordigd.
Teneinde onze doelstellingen te bereiken ontplooit de Vereniging tal van activiteiten, variërend van vergaderingen, symposia, de toekenning van prestigieuze prijzen, participatie in organisatie van de vermaarde Endo-neurodagen, samenwerking met andere gremia in de endocrinologie, en met name ook behartiging van de belangen van haar leden, waaronder alle klinisch werkzame internisten-endocrinologen. Wij hopen dat deze website aan een verdere verbreiding van de kennis over ons vakgebied zal bijdragen.

Voorzitter NVE

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag, 14 juli, 2016 - 20:37