Obesitas

Het klinisch netwerk Obesitas is opgericht in 2018.

Obesitas

Internistische zorg rondom diagnostiek en behandeling van obesitas

NIVO

Het Netwerk Internisten Verbetering Obesitaszorg (NIVO) is ontstaan in 2014. In die periode werden internisten in toenemende mate betrokken bij de zorg rondom maagverkleiningen. Door bijeen te komen binnen NIVO kan kennis en ervaring over dit onderwerp worden uitgewisseld.

Obesitas is een chronische ziekte met een grote impact op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het aantal mensen dat ermee kampt is groot: volgens het CBS bijna 15% van de bevolking, oftewel bijna 2 miljoen mensen.

De behandeling voor obesitas is de laatste jaren snel aan het veranderen. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt sinds 2019 uit het basispakket vergoed en de mogelijkheden voor farmacotherapie nemen snel toe. De complexiteit van oorzaken, gevolgen en behandeling van obesitas doorkruist daarbij alle medische disciplines in eerste en tweede lijn. Dé centrale rol daarin is bij uitstek weggelegd voor de internist, gekenmerkt door kennis, verbinding en samenwerking.

NIVO komt meerdere keren per jaar bijeen. Onze doelstellingen zijn:

-Optimaliseren van zorg voor patiënten met obesitas

-Uitwisselen van kennis

-Werken aan duidelijke protocollen m.b.t. obesitaszorg

-Initiëren van en meewerken aan wetenschappelijk onderzoek

-Ondersteunen bij richtlijnontwikkeling

-Geven van onderwijs

Hoewel NIVO als klinisch netwerk onderdeel is van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie zijn er behalve endocrinologen ook vasculair geneeskundigen en algemeen internisten lid van de vereniging. Geïnteresseerde internisten kunnen zich aanmelden bij mw I. Rietveld, voorzitter. U kunt ook contact met ons opnemen via obesitas@nve.nl. Voor onderling overleg is er de Siilo groepsapp NVE Obesitas.

Leden klinisch netwerk

Drs. (Joyce) Arnoldus

Internist praktijk De Leefstijlinternist, Alkmaar en Keer Diabetes2 Om, Amsterdam

Dr. (Erica) van den Akker

Erica van den Akker is kinderarts-endocrinoloog en hoofd van de subafdeling Kinderendocrinologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en…

Dr. (André) van Beek

Internist, Universitair Medisch Centrum Groningen

Dr. (Marion) Blonk

Internist, AZ Sint Elisabeth

Dr. (Jan Steven) Burgerhart

Internist vasculaire geneeskundige, BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam

Drs. (Loek) de Heide

Internist, Medisch Centrum Leeuwarden

Dr. (Roel) Hoogma

Internist, Groene Hart Ziekenhuis

(Françoise) Klessens-Godfroy

Internist, Franciscus Gasthuis

Dr. (Edgar) van Mil

Kinderarts, Jeroen Bosch ziekenhuis

Dr. (Mirjam) Oosterwerff

Internist, Catharinaziekenhuis

Dr. (Mattijs) Out

Internist-Vasculair Geneeskundige, Medisch Spectrum Twente

Dr. (Ingrid) Rietveld

Internist, Bravis ziekenhuis

Drs. (Janneke) Wiebolt

Internist, Franciscus, Gasthuis en Vlietland

Dr. (Mesut) Savas

Internist i.o., Erasmus MC