Gonaden

Het netwerk gonadale endocrinologie is opgericht in 2016.

Gonaden

Doelstelling

Het doel van het netwerk gonadale endocrinologie is het bijeenbrengen van patienten, verschillende centra en disciplines Zij wil een brug zijn tussen bestaande werkgroepen, netwerken en (patienten)organisaties op het gebied van gonadale endocrinologie en eventuele hiaten identificeren. Ze zoekt aansluiting bij internationale netwerken zoals European Reference Network rare endocrine diseases, sectie ‘Sex Development and Maturation’.

Gerelateerde aandoeningen

  • Polycysteus ovarium syndroom (PCOS)
  • Syndroom van Klinefelter
  • Syndroom van Turner
  • Pubertas praecox (te vroege puberteit)
  • Prader-Willi Syndroom
  • Gender dysforie

Leden klinisch netwerk