Gonaden

Het netwerk gonadale endocrinologie is opgericht in 2016.

Gonaden

Doelstelling

Het doel van het netwerk gonadale endocrinologie is het bijeenbrengen van patiënten, verschillende centra en disciplines Zij wil een brug zijn tussen bestaande werkgroepen, netwerken en (patienten)organisaties op het gebied van gonadale endocrinologie en eventuele hiaten identificeren. Ze zoekt aansluiting bij internationale netwerken zoals European Reference Network rare endocrine diseases, sectie ‘Sex Development and Maturation’.

Leden klinisch netwerk

Prof.dr. (Martin) den Heijer
voorzitter

Aandachtsgebied: gonadale endocrinologie, genderdysforie, DSD, syndroom van Klinefelter

Prof.dr. (Hedi) Claahsen-van der Grinten
voorzitter

Pediatric endocrinologist, Head of the department of pediatric endocrinology, Associate professor, Chair of the Radboud DSD Centre Nijmegen,

Dr. (Mariska) Vlot
secretaris

Internist-endocrinologist

Dr.Ir. (Bart) Ballieux

Laboratorium Specialist Klinisch Chemie en Endocrinologie Afdeling KCL Leids Universitair Medisch Centrum

(Kirsten) Davidse

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

Dr. (Laura) de Graaff

Aandachtsgebied: Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen - Expertisecentrum PWS (Prader-Willi Syndroom) - Expertisecentrum Zeldzame Groeistoornissen - Expertisecentrum DSD (Disorders of…

Dr. (Sabine) Hannema

Kinderarts-endocrinoloog met aandachtsgebieden DSD, Klinefelter syndroom, Turner syndroom, genderdysforie, late endocriene effecten na stamceltransplantatie.

Dr. (Andreas) Meißner

Uroloog - Androloog met speciale aandacht voor mannelijke (in)fertiliteit en fertiliteitspreservatie, gonadale endocrinologie in het bijzonder hypogonadisme en syndroom…