Commissie Functietesten

De commissie functietesten is opgericht met als doel dat in alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde endocriene testen worden gebruikt.

Doelstelling

De commissie functietesten:

  • standaardiseert functietesten
  • harmoniseert afkapwaarden van functietesten
  • adviseert over het gebruik van nieuwe technologische applicaties

Ze werkt nauw samen met de klinische netwerken.

Commissieleden

Dr. Ir. (Jacquelien) Hillebrand
klinisch chemicus-endocrinoloog

Dr. () Donga
internist-endocrinoloog

Functietesten

De definitieve protocollen voor de functietesten zijn openbaar, de protocollen in conceptvorm zijn alleen toegankelijk voor leden.

Overzicht functietesten