Commissie Functietesten

De commissie functietesten is opgericht met als doel dat in alle ziekenhuizen in Nederland dezelfde endocriene testen worden gebruikt.

Doelstelling

De commissie functietesten:

  • standaardiseert functietesten
  • harmoniseert afkapwaarden van functietesten
  • adviseert over het gebruik van nieuwe technologische applicaties

Ze werkt nauw samen met de klinische netwerken.

 

 Commissieleden: