Commissie Functietesten

De commissie functietesten is opgericht om er voor te zorgen dat in alle ziekenhuizen en laboratoria in Nederland dezelfde endocriene testen op dezelfde manier worden gebruikt.

Doelstelling

De commissie functietesten:

  • standaardiseert de uitvoering van functietesten binnen Nederland
  • streeft naar harmonisatie dan wel standaardisatie van de bijbehorende laboratoriumanalyses (in samenspraak met de NVKC)
  • harmoniseert afkapwaarden behorende bij functietesten binnen Nederland
  • werkt actief aan implementatie van geharmoniseerde werkwijzen binnen Nederland

Ze werkt nauw samen met de klinische netwerken en commissies, de NVKC en NVK.

Voor het project Landelijk harmoniseren van endocriene functietesten is een SKMS aanvraag gehonoreerd in 2020.

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan naar functietesten@nve.nl.

Overzicht functietesten

Commissieleden

Dr. (Esther) Donga
Internist-endocrinoloog

Kerngroep 2021

Functietesten

De definitieve protocollen voor de functietesten zijn openbaar, de protocollen in conceptvorm zijn alleen toegankelijk voor leden.

Overzicht functietesten