DeFiD studie

Denosumab voor de behandeling van Fibreuze Dysplasie/McCune-Albright syndroom in volwassenen: een gerandomiseerde dubbel-geblindeerde placebo-gecontroleerde studie.

Achtergrond:
Fibreuze dysplasie (FD) is een zeldzame genetische aandoening veroorzaakt door een mutatie in het GNAS-gen, waarbij gezond bot wordt vervangen door fibreus weefsel in een bot (monostotische ziekte) of meerdere botten (polyostotische ziekte).

FD laesies kunnen leiden tot pijn, breuken, misvormingen, verminderde mobiliteit en een verminderde kwaliteit van leven. Er is geen curatieve therapie voor FD en Denosumab, een RANKL-inhibitor, is een mogelijke behandeling van FD.

Doel van studie:
Het doel van de studie is te onderzoeken of 2 injecties met Denosumab a 3 maanden versus placebo de klinische, radiologische en biochemische manifestaties van FD laesies kan verbeteren.

Studieopzet:
Het onderzoek heeft een duur van 1 jaar, waarbij de eerste 6 maanden een interventie onderzoek betreft met 2 behandeling momenten (studie medicatie of placebo), gevolgd door een open-label onderzoek gedurende 6 maanden.

Inclusie criteria:
– Patiënten met FD diagnose met symptomen en gesloten groeischijven (>18 jaren)
– Pijn op de locatie van de FD laesies, niet verbeterd op adequate pijnmedicatie en zonder mechanisch component bijv. (dreigende) fractuur
– Maximale of gemiddelde pijn score op VAS ≥ 4
– Verhoogde lesionale botactiviteit, gedefinieerd als verhoogde bot turnover markers (ALP, P1NP or CTX) of verhoogde activiteit op Na[18F]-PET/CT of bot scintigrafie in minimaal een laesie
– Normale waardes van calcium, PTH en vitamine D (suppletie is toegestaan)
– Behandelde hypofosfatemie (gedefinieerd als >0.7 tijdens twee metingen)
– Goede mondhygiëne (laaste tandarts bezoek maximaal 12 maanden geleden)

Exclusie criteria:
– Actieve zwangerschap wens, zwangerschap of borstvoeding
– Pijn niet gerelateerd aan FD
– Ongecontroleerd endocriene aandoening
– Onbehandeld vitamine D deficiëntie, hypocalcemie of hypofosfatemie
– Behandeling met bisfosfonaten of Denosumab < 6 maanden voor inclusie
– Voorheen bijwerkingen bij Denosumab behandeling
– Onvermogen om aan studievereisten te voldoen
– Slechte, onbehandelde dentale hygiëne zonder wens voor behandeling
– Behandeling met andere medicijnen die het skelet kunnen beïnvloeden zoals hogere doseringen van corticosteroiden

Deelnemende centra:
Leids Universitair Medisch Centrum
Radboud Universitair Medisch Centrum

Contact:
Oana Bulaicon-Danila, Arts-onderzoeker
Natasha Appelman-Dijkstra, Principal Investigator
Email: bot@lumc.nl