DBC/DOT-commissie

De DBC/DOT-commissie houdt zich bezig met de registratie van Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC's) en adviseert over verbetering middels het DOT (DBC's op weg naar transparantie) traject.

Doelstelling

De DBC/DOT-commissie

  • ondersteunt het bestuur om het beroep endocrinoloog beter te profileren bij belanghebbenden zoals overheid, politiek, toezichthouders, zorgverzekeraars en toeleveringsbedrijven en om de belangen van de endocrinologie als vakgebied en beroepsgroep te behartigen
  • brengt het relevante netwerk van de NVE in kaart
  • voert gesprekken met de belangrijkste belanghebbenden om de NVE en haar functie als beroepsvereniging op de kaart te zetten
  • ontwikkelt vaardigheden op het gebied van belangenbehartiging om bij een concreet probleem snel en effectief te handelen
  • bevordert kwaliteitsregistratie, samen met klinische netwerken

 

Commissieleden:

Prof.dr. (Gerlof) Valk

Internist-endocrinoloog UMCU

Drs. (Mark) van Haaren

Internist-endocrinoloog Medisch Spectrum Twente