LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voorEndocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Social media
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
@_LWEV
Endocrinologie Verpleegkundigen

 

Bestuur

(Kirsten) Davidse
Voorzitter

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

mw. (Marjolijn) Peltenburg
Secretaris

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, UMC Utrecht.

(Eline) Leijtens
Penningmeester

Verpleegkundig specialist hypofyse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

(Barbara) van der Linden
Bestuurslid

Verpleegkundige specialist, sector endocrinologie - Schildklier, Erasmus MC, Rotterdam

(Lotte) Brinkman
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Hypofyse aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2021 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar de website.

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

Verpleegkundig endocrinologie symposium 2022

Tijdens dit Verpleegkundig Endocrinologie Symposium leggen we de focus op de hypofyse. De anatomie en fysiologie van de hypofyse voor-en achterkwab wordt uitgelegd door twee medisch specialisten. Na deze uitleg gaan we dieper in op een tweetal hormonen, namelijk het groeihormoon en het antidiuretisch hormoon.

Bij disfunctie van deze twee hormonen wordt veelal een functietest ingezet in de diagnostiek. Maar welke functietesten zijn dat eigenlijk? En waar moet jij als verpleegkundige en verpleegkundig specialist opgelet worden bij de uitvoering en interpretatie? De antwoorden hierop hoor je tijdens dit symposium nog voor de lunch.

Het middagprogramma start met de gevolgen voor de patiënt. We weten dat het hebben van een hypofyse aandoening van invloed is op het dagelijks leven van een patiënt. Maar wat en hoeveel is die invloed eigenlijk? En hoe kunnen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten patiënten hierbij ondersteunen en begeleiden? Dit wordt door de ervaringsdeskundige van de dag met ons gedeeld.

Tot slot willen we, ondanks dat het digitaal is, de dag interactief afsluiten.
Oftewel, de mogelijkheid tot een leerzame dag.
Wij hopen dat jullie aansluiten op vrijdag 4 februari 2022!

Ben je niet in de gelegenheid om 4 februari aan te sluiten, maar wil je het symposium graag volgen? Schrijf je dan toch in!
Het symposium kan later terug gekeken worden, maar dan dien je wel vóór 4 februari te hebben ingeschreven.

Inschrijven
Klik hier om in te schrijven voor het symposium

Kosten
Lid NVE €35                               Geen lid NVE €50

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium zal worden aangevraagd bij het
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor
verpleegkundig specialisten bij de Registratie Commissie Specialismen
Verpleegkunde

Programma 4 februari 2022
Bekijk hier het programma voor 4 februari 2022