LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voorEndocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Bestuur

MANP (Nick) van der Meij
Voorzitter

Verpleegkundig specialist binnen afdeling Endocriene Oncologie van het UMC Utrecht.

nvt (Liesbeth) Lambrechts
Secretaris en penningmeester

(Wanda) Geilvoet
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist, sector endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam

Judith () van Eck
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist

geen () Dijk
Bestuurslid

(Nandelotte) Te Brake
Bestuurslid

Verpleegkundige

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • Besloten groepsdiscussies op LinkedIn-groep Netwerk-LWEV
  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Verder bieden we aan NVE-leden een aantrekkelijke korting aan op het jaarlijks verpleegkundig endocrinologie symposium. De inschrijfkosten voor het symposium in 2017 zijn:

  • Verpleegkundig Endocrinologie Symposium: leden €15,00, niet-leden €75,00

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2018 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar: https://congres.nve.nl/ves2018

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

Inschrijven verpleegkundig symposium

Het verpleegkundig endocrinologie symposium van de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) wordt jaarlijks samen met de Dutch Endocrine Meeting gehouden

Jaarlijks bieden wij u een gevarieerd programma waarbij rekening gehouden is met de diversiteit van het werkveld van de endocrinologie-verpleegkundige.

Het volgende symposium zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari 2019. Noteer deze alvast in je agenda zodat je er bij bent.

Inschrijving voor het symposium volgt zo spoedig mogelijk