LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voorEndocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Social media
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
@_LWEV
Endocrinologie Verpleegkundigen

 

Bestuur

(Kirsten) Davidse
Voorzitter

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

mw. (Marjolijn) Peltenburg
Secretaris

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, UMC Utrecht.

(Eline) Leijtens
Penningmeester

Verpleegkundig specialist hypofyse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

(Barbara) van der Linden
Bestuurslid

Verpleegkundige specialist, sector endocrinologie - Schildklier, Erasmus MC, Rotterdam

(Lotte) Brinkman
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Hypofyse aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2021 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar de website.

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

19e Verpleegkundig Endocrinologie Symposium

In 2023 heeft de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
(LWEV) weer een interessant programma opgesteld voor het jaarlijks
Verpleegkundig Endocrinologie Symposium.

Dit jaar is gekozen om aandacht te besteden aan de bijschildklieren en de
botten. De bijschildklieren lijken misschien soms wel de kleine broertjes
van de schildklier maar welke functie hebben ze? Welk hormoon maken ze
aan en wat doet dit hormoon eigenlijk? Hoe wordt een probleem met de
aanmaak van het bijschildklierhormoon gediagnosticeerd en behandeld?
En ook niet geheel onbelangrijk, wat hebben de botten daar mee te
maken?

Tijdens het 19de Verpleegkundig Endocrinologie Symposium zal aandacht
besteed worden aan al deze vragen. Sprekers uit verschillende hoeken
namelijk medisch, verpleegkundig en een ervaringsdeskundige, zullen
tijdens deze dag de aspecten belichten.

Het symposium zal worden afgesloten met een interactieve sessie waarbij
de mogelijkheid wordt geboden om de opgedane kennis toe te kunnen
passen in de praktijk. Ter afsluiting nodigt de LWEV alle deelnemers uit om
deze dag met elkaar af te sluiten onder het genot van een hapje en een
drankje. We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 2 februari!

Psst… Ben je lid van de NVE? Dan is het dit jaar mogelijk om het
Verpleegkundig Endocrinologie Symposium te combineren met de Dutch
Endocrine Meeting.

Inschrijven
https://congres.nve.nl/conference/verpleegkundig-endocrinologie-symposium-2-
februari-2023/

Kosten                  tot 2 januari 2023                   vanaf 2 januari 2023
Lid NVE               €70                                              €90
Geen lid NVE      €120                                           €140

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium zal worden aangevraagd bij het
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor verpleegkundig
specialisten bij de Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde