LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voorEndocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Social media
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
@_LWEV
Endocrinologie Verpleegkundigen

 

Bestuur

Mw. (Judith) van Eck
Voorzitter

Verpleegkundig specialist Kinderendocrinologie, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

mw. (Marjolijn) Peltenburg
Secretaris en penningmeester

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, UMC Utrecht.

(Eline) Leijtens
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist hypofyse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

(Nandelotte) Brake
Bestuurslid

Verpleegkundige

(Kirsten) Davidse
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

(Barbara) van der Linden
Bestuurslid

Verpleegkundige specialist, sector endocrinologie - Schildklier, Erasmus MC, Rotterdam

(Lotte) Brinkman
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Hypofyse aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • Besloten groepsdiscussies op LinkedIn-groep Netwerk-LWEV
  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Verder bieden we aan NVE-leden een aantrekkelijke korting aan op het jaarlijks verpleegkundig endocrinologie symposium. De inschrijfkosten voor het online symposium in 2021 zijn:

  • Verpleegkundig Endocrinologie Symposium: leden €15,00, niet-leden €35,00

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2021 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar de website.

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

Verpleegkundig endocrinologie symposium

Welkom op de inschrijfpagina voor het eerste online Verpleegkundig Endocrinologie Symposium. Begin 2020 kon de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen terugkijken op een succesvol symposium. Terwijl al plannen gemaakt werden voor 2021, werden wij geconfronteerd met het coronavirus, en alle maatregelen die daarbij horen. Ondanks al die maatregelen en beperkingen die ook nu nog gelden, willen wij endocrinologie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten toch een symposium aanbieden. Wij zijn dan ook verheugd dat wij in samenwerking met de NVE Academy het eerste online Verpleegkundig Endocrinologie Symposium organiseren.

We beginnen de ochtend met twee lezingen over het feochromocytoom. Prof. dr. Henri Timmers zal vertellen over de anatomie, fysiologie, diagnose en behandeling. Verpleegkundig consulent Nandelotte te Brake zal vertellen over het zorgpad voor patiënten met een feochromocytoom en pre-operatieve thuisbehandeling.

Dr. Rosalie Kiewiet geeft een update over de conservatieve behandeling van obesitas en waarom het belangrijk is om daar juist in deze tijd aandacht aan te besteden. In 2020 werd een nieuw geneesmiddel geregistreerd voor de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie. Verpleegkundig specialist Judith van Eck geeft een samenvatting van de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de patiënt betekende.

Kortom, genoeg redenen om je in te schrijven, dit kan hier. Wij hopen jullie online te zien op vrijdag 12 maart 2021!

Accreditatie voor verpleegkundigen wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Accreditatie voor verpleegkundigen specialisten  wordt aangevraagd bij de RSV.

Opening

9.00u – 9.05u Opening

9.00u – 9.30u Feochromocytoom: anatomie, fysiologie diagnose en behandeling.
Prof. dr. Henri Timmers, internist-endocrinoloog – Radboudumc Nijmegen.

9.35u – 10.05 Feochromocytoom: de ontwikkeling van het zorgpad en thuisbehandeling
Nandelotte te Brake, verpleegkundig consulent Endocrinologie – Radboudumc Nijmegen.

10.05-10.15u Pauze

10.15- 10.45u De conservatieve behandeling van obesitas. Wat is er mogelijk en waarom de noodzaak om er iets aan te doen?

Dr. Rosalie Kiewiet, internist-endocrinoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis – Dordrecht.

10.50-10.55u Pauze

10.55- 11.20u Behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie: wat veranderde er in 2020 in de behandeling wat merkten onze patiënten daar van?

Judith van Eck, verpleegkundig specialist kinderendocrinologie, Erasmus MC –Sophia- Rotterdam.

11.20u – 11.30u Afsluiting