LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Social media
Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
@_LWEV
Endocrinologie Verpleegkundigen

 

Bestuur

(Kirsten) Davidse
Voorzitter

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

mw. (Marjolijn) Peltenburg
Secretaris

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, UMC Utrecht.

(Eline) Leijtens
Penningmeester

Verpleegkundig specialist hypofyse Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

(Barbara) van der Linden
Bestuurslid

Verpleegkundige specialist, sector endocrinologie - Schildklier, Erasmus MC, Rotterdam

(Lotte) Brinkman
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Hypofyse aandoeningen, Erasmus MC Rotterdam

(Moniek) Houben
Bestuurslid

Gespecialiseerd verpleegkundige endocrinologie, Casemanager hypofyse, Amsterdam UMC

(Annette) Schaap
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Tergooi MC

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2023 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar de website.

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

20ste Verpleegkundig endocrinologie symposium | donderdag 8 februari 2024

In 2024 mag de landelijke werkgroep endocrinologie verpleegkundige (LWEV) alweer 20 kaarsjes uitblazen ter ere van ons jubileum. Een fantastische mijlpaal waar uiteraard aandacht aan besteed moet worden, maar ook vinden wij het tijd om het eens anders te gaan te doen.

Jaarlijks wordt door de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie de Dutch Endocrine Meeting (DEM) georganiseerd. Een tweedaags internationaal congres waar medisch specialisten, onderzoekers en nog vele anderen met interesse in de endocrinologie samen komen om kennis te delen en verbinding te zoeken. Vanaf 2024 zal de LWEV een verpleegkundig programma bieden zoals jullie van ons gewend zijn, maar dan tijdens de eerste dag van de DEM.

De laatste puntje op de ‘i’ omtrent het programma voor de DEM, en dus ook het verpleegkundig programma, worden momenteel gezet. We kunnen wel alvast toezeggen dat het weer een zeer afwisselend en interessant programma zal gaan worden.

Om het samen gaan van de DEM en de VES én het 20 jarig jubileum te vieren, zijn het diner en het feest op donderdagavond bij de prijs inbegrepen. Wij hopen dit natuurlijk met zoveel mogelijk van onze leden mee te mogen maken. Jij blijft toch ook?!

Inschrijven kan via onderstaande link

Welcome to NVE conference

Accreditatie 

Accreditatie voor dit symposium zal worden aangevraagd bij het kwaliteitsregister verpleegkundige en verzorgende en voor verpleegkundig specialisten bij de Registratie Commissie Specialisme Verpleegkundigen

Endocriene bijscholing

Naast het succesvolle jaarlijkse symposium voor endocrinologie verpleegkundigen, doktersassistenten, praktijkondersteuners en verpleegkundig specialisten bieden we drie keer per jaar een digitaal scholingsmoment aan om endocriene kennis op te doen en bij te spijkeren.

Wat kun je verwachten? Verschillende disciplines zullen kennis delen omtrent diverse ziektebeelden. Anatomie, fysiologie en pathologie komen aan bod evenals casuïstiek.

Het tweede scholingsmoment zal volgen. De functietesten rondom hypo- en hypercortisolisme komen dan aanbod. Zodra de datum bekend is, zal deze gedeeld worden.

Er zijn geen kosten gebonden aan deze scholing
Emailadres verpleegkundigen@nve.nl

Cursus Bijnierschorsinsufficientie

Dit jaar starten wij weer weer met de module bijnierschorsinsufficiëntie.

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is potentieel een  levensbedreigende situatie. Bij een bijniercrisis is sprake van een tekort aan het hormoon cortisol. Als niet goed wordt gehandeld door patiënt, naasten en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis in een levensbedreigende situatie terecht komen. Door het toepassen van stressinstructies kan dit mogelijk worden voorkomen

De module bijnierschorsinsufficiëntie bestaat uit een e-learning en een onderwijsdag. Het volgen van de e-learning is een vereiste voor het volgen van de onderwijsdag. Gedurende de onderwijsdag zal de zorg voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie belicht worden vanuit verschillende hoeken.

De onderwijsdag zal worden afgesloten met een interactieve sessie waarbij de opgedane kennis toegepast dient te worden in de praktijkvoorbeelden.

Leden van de NVE krijgen korting op het inschrijftarief.

Data en locatie
17 november 2023 Radboud UMC

Kosten
Deelnamekosten voor de module bijnierschorsinsufficiëntie bedragen € 90 voor NVE-leden en € 130 voor niet-NVE-leden. De kosten zijn inclusief toegang tot de e-learningmodules, koffie, thee en lunch.

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium is toegekend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor verpleegkundig specialisten bij de Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde met 5 punten.
Accreditatie voor de e-learning toegekend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor verpleegkundig specialisten bij de Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde met 3 punten.

SAVE THE DATE

Er worden een aantal zeer mooie scholingen aangeboden. Wellicht zit er ook wat interessants voor jou bij? Schijf je dan snel in!

Bijnierschorsinsufficiëntie bijscholing
vrijdag 17 november| Radboudumc.
Kosten  € 90 voor NVE-leden en € 130 voor niet-NVE-leden

Inschrijven via https://congres.nve.nl/conference/cursus-bijnierschorsinsufficientie-vrijdag-17-november-2024/

16e jaarsymposium endocrinologie
Dinsdag 12 december| Jaarbeurs MeetUp te Utrecht
Kosten €200,-

Inschrijven via https://congres.nve.nl/conference/16e-jaarsymposium-endocrinologie-dinsdag-12-december-2023/

 

20ste Verpleegkundig endocrinologie symposium
donderdag 8 februari 2024 | Met de mogelijkheid om ook het programma van 9 februari 2024 op de DEM te volgen. Inclusief diner en feest op donderdag 8 februari!

Bij de inschrijving
Kosten:
8 februari (inclusief sociaal programma)

85,00 (NVE leden) – 135,00 (niet leden)

8 en 9 februari (inclusief sociaal programma)
135,00 (NVE leden) – 185,00 (niet leden)

Inschrijven via https://congres.nve.nl/conference/verpleegkundig-programma-ves-i-dutch-endocrine-meeting-i-8-februari-2024/