LWEV

De Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) is een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.

LWEV

De LWEV

De LWEV heeft als doel verpleegkundigen en andere zorgverleners die in de praktijk te maken hebben met patiënten met een endocriene aandoening, kennis te laten maken met verschillende aspecten van de zorg voor deze patiënten. De LWEV wil vooruitstrevend zijn in het verbeteren van kwaliteit van verpleegkundige zorg aan patiënten met een endocrinologische aandoening, door op landelijk niveau deze zorg te professionaliseren. Centraal staat onderlinge kennisoverdracht en uitwisseling van ervaring. De LWEV is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voorEndocrinologie (NVE).

Hieronder kunt u kennis maken met de werkgroepleden. U kunt contact met ons opnemen via verpleegkundigen@nve.nl

Bestuur

MANP (Nick) van der Meij
Voorzitter

Verpleegkundig specialist binnen afdeling Endocriene Oncologie van het UMC Utrecht.

(Liesbeth) Lambrechts
Secretaris en penningmeester

Kinder endocrinologieverpleegkundige

(Wanda) Geilvoet
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist, sector endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam

Mw. (Judith) van Eck
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam

() Dijk
Bestuurslid

Endocrinologie verpleegkundige polikliniek Endocrinologie Lumc

(Nandelotte) Brake
Bestuurslid

Verpleegkundige

mw. (Marjolijn) Peltenburg
Bestuurslid

Verpleegkundig specialist Endocrinologie, UMC Utrecht.

(Kirsten) Davidse
Bestuurslid

Verpleegkundige in opleiding tot Specialist Endocrinologie, Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen, Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Netwerk-LWEV

In de zomer van 2015 is de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen met een officieel netwerk gestart.  Het doel van dit netwerk is een platform te bieden om kennis en ervaring te delen. De LWEV organiseert al meer dan 10 jaar eendaagse symposia voor verpleegkundigen met het aandachtsgebied Endocrinologie. Met dit netwerk kunnen we het hele jaar door contact hebben, gebruik maken van elkaars expertise en elkaar op de hoogte brengen van nieuws, bijzonderheden en congressen.

Hoe doen we dat:

  • Besloten groepsdiscussies op LinkedIn-groep Netwerk-LWEV
  • 3x per jaar uitgave van de nieuwsbrief
  • U ontvangt het ledenblad Endocrinologie van de NVE.
  • Netwerk-bijeenkomsten organiseren als blijkt dat daar behoefte aan is.

Verder bieden we aan NVE-leden een aantrekkelijke korting aan op het jaarlijks verpleegkundig endocrinologie symposium. De inschrijfkosten voor het symposium in 2019 zijn:

  • Verpleegkundig Endocrinologie Symposium: leden €15,00, niet-leden €75,00

Om lid te worden van de NVE klikt u hier. Na betaling van het lidmaatschap ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier waarop u kunt aangeven dat u (gratis) lid wilt worden van het Netwerk-LWEV. Het is ook mogelijk om lidmaatschap NVE en inschrijving voor het symposium in 2019 gecombineerd te regelen. Ga hiervoor naar de website.

Bent u al lid van de NVE? Mail dan naar verpleegkundigen@nve.nl om u gratis aan te melden voor het netwerk.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen binnen ons netwerk!

Verpleegkundig endocrinologie symposium

Het verpleegkundig endocrinologie symposium van de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) wordt jaarlijks tegelijkertijd met de Dutch Endocrine Meeting gehouden

Jaarlijks bieden wij u een gevarieerd programma waarbij rekening gehouden is met de diversiteit van het werkveld van de endocrinologie-verpleegkundige.

Het symposium zal plaatsvinden op vrijdag 8 februari 2019 en inschrijven is nog mogelijk via de website.

Hieronder vindt u het programma voor de LWEV, dit kunt u ook als .pdf-bestand downloaden.