NVE Academy

Het platform voor endocrinologie-onderwijs!

NVE Academy

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie heeft o.a. tot doel de toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van de discipline Endocrinologie te optimaliseren. De NVE beoogt dit doel  te bereiken door het stimuleren van bij- en nascholing van alle betrokkenen c.q. belanghebbenden bij de klinische endocrinologie. Om een meer gestructureerde invulling te kunnen geven aan deze doelstelling heeft de vereniging het onderwijsplatform de NVE Academy opgericht.

Zeer belangrijk binnen de NVE Academy is de rol van de Onderwijscommissie. De leden van deze commissie bepalen de samenstelling van het scholingsportfolio en zien toe op de inhoudelijke onafhankelijkheid daarvan.

De cursussen van de DESG (Diabetes Education Study Group) vallen sinds 1 januari 2020 onder het curriculum van de NVE Academy. Daarom worden deze georganiseerd door de NVE Academy, maar vallen onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van DESG Nederland.

Agenda

Annuleringen cursussen NVE Academy i.v.m. coronavirus

De gevolgen van het coronavirus raken ook de bijeenkomsten van de NVE Academy. Met alle begrip voor de officiële richtlijnen, maar uiteraard tot onze grote spijt, moeten wij daarom enkele geplande cursussen uitstellen. Omdat het verloop en de duur van het besmettingsgevaar vooralsnog ongewis* is, hebben we ervoor gekozen deze bijeenkomsten te verplaatsen tot nader order (na  1 september).  Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we dit melden op de congreswebsite en in onderstaande agenda.

De NVE Academy hoopt van harte u, na 1 juli, in betere omstandigheden, te mogen verwelkomen.

* Hoe e.e.a. zich zal ontwikkelen weet niemand op het moment van het plaatsen van deze aankondiging. Wellicht is ons bericht dan ook al ingehaald door de tijd. Hoe dan ook bieden wij iedereen die zich heeft ingeschreven een gepaste oplossing aan.

Januari 2020

23-01-2020 – 24-01-2020 Dutch Endocrine Meeting 2020

Oktober 2020

30-09-2020 – 01-10-2020 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus

03-10-2020 DESG Fellow cursus Diabetes Mellitus

09-10-2020 DESG-V&Vn Diabeteszorg Farmaco nascholingen

Januari 2021

14-01-2021 – 15-01-2021 DESG Diabetes Update

20-01-2021 – 21-01-2021 Dutch Endocrine Meeting 2021

Onderwijscommissie

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de NVE Academy door te bellen naar 085-1300729 of door een e-mail te sturen naar info@nve.nl.