NVE Academy

Het platform voor endocrinologie-onderwijs!

NVE Academy

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie heeft o.a. tot doel de toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van de discipline Endocrinologie te optimaliseren. De NVE beoogt dit doel  te bereiken door het stimuleren van bij- en nascholing van alle betrokkenen c.q. belanghebbenden bij de klinische endocrinologie. Om een meer gestructureerde invulling te kunnen geven aan deze doelstelling heeft de vereniging het onderwijsplatform de NVE Academy opgericht.

Zeer belangrijk binnen de NVE Academy is de rol van de Onderwijscommissie. De leden van deze commissie bepalen de samenstelling van het scholingsportfolio en zien toe op de inhoudelijke onafhankelijkheid daarvan.

De cursussen van de DESG (Diabetes Education Study Group) vallen sinds 1 januari 2020 onder het curriculum van de NVE Academy. Daarom worden deze georganiseerd door de NVE Academy, maar vallen onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van DESG Nederland.

Agenda

Bij de organisatie van de cursussen van de NVE Academy wordt uiteraard rekening gehouden met de op dat moment geldende maatregelen vanwege covid-19.

Alle cursussen die de komende periode plaats zullen vinden, kunt u vinden op onze congreswebsite en in onderstaande agenda.

Mei 2021

28-05-2021 DESG V&VN Diabeteszorg Farmaco (Online)

Juni 2021

17-06-2021 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus (Online) (maximum aantal deelnemers bereikt, wachtlijst)

Oktober 2021

07-10-2021 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus

07-10-2021 – 08-10-2021 DESG Fellowcursus Diabetes Mellitus

November 2021

16-11-2021 Grensvlaksymposium

December 2021

07-12-2021 14e Jaarsymposium Endocrinologie

Januari 2022

13-01-2022 – 14-01-2022 DESG Diabetes Update

Februari 2022

03-02-2022 – 04-02-2022 Dutch Endocrine Meeting


Cursussen die reeds plaatsvonden hebben

Januari 2020

23-01-2020 – 24-01-2020 Dutch Endocrine Meeting 2020

Oktober 2020

30-09-2020 – 01-10-2020 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus

03-10-2020 DESG Fellow cursus Diabetes Mellitus

Januari 2021

14-01-2021 – 15-01-2021 DESG Diabetes Update (Online)

22-01-2021 Dutch Endocrine Meeting (Online)

29-01-2021 DESG V&VN Diabeteszorg Farmaco (Online)

Maart 2021

12-03-2021 Verpleegkundig Endocrinologie Symposium (Online)

18-03-2021 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus – wachtlijst (Online)

Onderwijscommissie

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de NVE Academy door te bellen naar 085-1300729 of door een e-mail te sturen naar academy@nve.nl.