NVE Academy

Het platform voor endocrinologie-onderwijs!

NVE Academy

De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie heeft o.a. tot doel de toepassing van kennis en kunde in de uitoefening van de discipline Endocrinologie te optimaliseren. De NVE beoogt dit doel  te bereiken door het stimuleren van bij- en nascholing van alle betrokkenen c.q. belanghebbenden bij de klinische endocrinologie. Om een meer gestructureerde invulling te kunnen geven aan deze doelstelling heeft de vereniging het onderwijsplatform de NVE Academy opgericht.

Zeer belangrijk binnen de NVE Academy is de rol van de Onderwijscommissie. De leden van deze commissie bepalen de samenstelling van het scholingsportfolio en zien toe op de inhoudelijke onafhankelijkheid daarvan.

De cursussen van de DESG (Diabetes Education Study Group) vallen sinds 1 januari 2020 onder het curriculum van de NVE Academy. Daarom worden deze georganiseerd door de NVE Academy, maar vallen onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van DESG Nederland.

Agenda

Aanpassingen cursussen NVE Academy i.v.m. coronavirus

De gevolgen van het coronavirus hebben ook de bijeenkomsten van de NVE Academy geraakt. Met alle begrip voor de officiële richtlijnen, maar uiteraard tot onze grote spijt, zijn er daarom enkele geplande cursussen uitgesteld.

Alle nascholingen die de komende periode plaats zullen vinden, kunt u vinden op onze congreswebsite en in onderstaande agenda.

Indien u nog vragen heeft, kunt u ons hier uiteraard over benaderen via de mail of de telefoon. Zie de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Januari 2020

23-01-2020 – 24-01-2020 Dutch Endocrine Meeting 2020

Oktober 2020

30-09-2020 – 01-10-2020 DESG arts-assistentencursus Diabetes Mellitus

03-10-2020 DESG Fellow cursus Diabetes Mellitus

December 2020

18-12-2020 DESG-V&Vn Diabeteszorg Farmaco nascholingen (meer informatie volgt z.s.m.)

Januari 2021

14-01-2021 – 15-01-2021 DESG Diabetes Update

21-01-2021 – 22-01-2021 DEM

 

Onderwijscommissie

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de NVE Academy door te bellen naar 085-1300729 of door een e-mail te sturen naar info@nve.nl.