Vacature internist-endocrinoloog Flevoziekenhuis

13 mei 2024

Sluitingsdatum 1 juni 2024

Vacature internist-endocrinoloog Flevoziekenhuis

De vakgroep Interne geneeskunde is een enthousiaste, breed-georiënteerde en ambitieuze vakgroep. Er zijn actieve samenwerkingsverbanden met de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en de derde lijn (AUMC). Alle leden van de vakgroep zijn betrokken bij de opleiding van arts-assistenten en coassistenten in samenwerking met het AUMC.

Vanwege het vertrek van een van onze endocrinologen naar het AUMC zijn wij op zoek naar een nieuwe collega endocrinoloog voor 0.7 fte per 1 juni as.

We zijn op zoek naar een allround endocrinoloog, die samen met de 2 huidige internist-endocrinologen wil bouwen aan de endocrinologische zorg in ons ziekenhuis. Iemand met kennis van diabetes mellitus, de daarbij horende technologische ontwikkelingen en ervaring met aansturing van een diabetesteam. Eén van de speerpunten binnen de endocrinologie is ons schildkliercentrum. Hierbinnen werken we nauw samen met onze endocriene chirurg, onder andere middels een wekelijks MDO, en beschikken we over radiofrequentie ablatie voor de behandeling van schildkliernoduli. Daarnaast hebben we ambities in het uitbreiden van de genderzorg. Osteoporosezorg is geborgd in een goed lopend zorgpad, samen met de internisten- en verpleegkundig specialisten ouderengeneeskunde.

Wij zijn actief in opleiden: binnenkort starten we met het opleiden van een endocrinologisch verpleegkundig specialist. Daarnaast is er een endocrinologie/supervisiestage voor fellows endocrinologie, die we als enige in de regio aanbieden in samenwerking met het AUMC. Kortom, een dynamische, veelzijdige omgeving voor een enthousiaste internist-endocrinoloog!

Ga voor meer informatie en om te solliciteren naar de website van het Flevoziekenhuis.