Bijnier

In samenwerking met BijnierNET.

Bijnier

Doelstelling

Doel van BijnierNET is om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten – ook bij afnemend zorgaanbod – op een hoog peil te houden, en zo mogelijk op een hoger peil te brengen.
BijnierNET is een stichting en is in december 2014 opgericht.

De werkzaamheden van BijnierNET en de samenwerkingspartners zijn gericht op:

  • Een betere en snellere diagnosestelling
  • Een verbeterde acute zorgverlening
  • Een verbeterde chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

BijnierNET werkt op basis van vrijwillige inzet van professionals en ervaringskundigen en deels op basis van projectfinanciering.

BijnierNET heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Prof. Dr. Ad Hermus
Dr. M.N. Kerstens
Mevrouw A. Noordzij

Voor anderstalige vakgenoten en anderstalige mensen met een bijnieraandoening, is informatie in het Engels te vinden op www.adrenals.eu.

Bijnieraandoeningen

Klik hier voor een overzicht van bijniergerelateerde aandoeningen

 

Leden klinisch netwerk