Bijnier

In samenwerking met BijnierNET.

Bijnier

Doelstelling

Doel van BijnierNET is om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten – ook bij afnemend zorgaanbod – op een hoog peil te houden, en zo mogelijk op een hoger peil te brengen.
BijnierNET is een stichting en is in december 2014 opgericht.

De werkzaamheden van BijnierNET en de samenwerkingspartners zijn gericht op:

  • Een betere en snellere diagnosestelling
  • Een verbeterde acute zorgverlening
  • Een verbeterde chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

BijnierNET werkt op basis van vrijwillige inzet van professionals en ervaringskundigen en deels op basis van projectfinanciering.

BijnierNET heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Prof. Dr. Ad Hermus
Dr. M.N. Kerstens
Mevrouw A. Noordzij

Voor anderstalige vakgenoten en anderstalige mensen met een bijnieraandoening, is informatie in het Engels te vinden op www.adrenals.eu.

Bijnieraandoeningen

Klik hier voor een overzicht van bijniergerelateerde aandoeningen

 

Kwaliteitsstandaard

In september 2018 heeft BijnierNET de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen geregistreerd in het Register bij het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening. De ontwikkeling nam drie jaar in beslag. Het proces is gestart met een nulmeting naar de kwaliteit van de zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

Om de kwaliteitsstandaard te implementeren zijn producten ontwikkeld voor patiënten, hun naasten en de zorgverleners. De achterliggende gedachte is het versterken van zelfmanagement of co-management van de patiënt.

De ziekenhuizen die voldoen aan deze kwaliteitsstandaard zijn:
Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Amsterdam UMC, locatie AMC
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Gelre Ziekenhuizen, locaties Apeldoorn en Zutphen
Rijnstate, Arnhem
Amphia ziekenhuis, Breda
Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven
Zorggroep Treant, locaties Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
UMCG, Groningen
LUMC, Leiden
MUMC+, Maastricht
Radboudumc, Nijmegen
Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend
ErasmusMC, Rotterdam
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
UMC Utrecht
Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Isala, Zwolle

Leden klinisch netwerk