Bijnier

In samenwerking met BijnierNET.

Bijnier

Doel van BijnierNET is om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten – ook bij afnemend zorgaanbod – op een hoog peil te houden, en zo mogelijk op een hoger peil te brengen.
BijnierNET is een stichting en is in december 2014 opgericht.

De werkzaamheden van BijnierNET en de samenwerkingspartners zijn gericht op:

  • Een betere en snellere diagnosestelling
  • Een verbeterde acute zorgverlening
  • Een verbeterde chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

BijnierNET werkt op basis van vrijwillige inzet van professionals en ervaringskundigen en deels op basis van projectfinanciering.

BijnierNET heeft een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Laatste nieuws: Huidige productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder andere wet- en regelgeving.

Voor anderstalige vakgenoten en anderstalige mensen met een bijnieraandoening, is informatie in het Engels te vinden op www.adrenals.eu.

Bijnieraandoeningen

Klik hier voor een overzicht van bijniergerelateerde aandoeningen

 

Kwaliteitsstandaard

In september 2018 heeft BijnierNET de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen geregistreerd in het Register bij het Zorginstituut Nederland. De kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening. De ontwikkeling nam drie jaar in beslag. Het proces is gestart met een nulmeting naar de kwaliteit van de zorg voor mensen met een bijnieraandoening.

Om de kwaliteitsstandaard te implementeren zijn producten ontwikkeld voor patiënten, hun naasten en de zorgverleners. De achterliggende gedachte is het versterken van zelfmanagement of co-management van de patiënt.

De ziekenhuizen die voldoen aan deze kwaliteitsstandaard zijn:
Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Amsterdam UMC, locatie AMC
Amsterdam UMC, locatie VUmc
Gelre Ziekenhuizen, locaties Apeldoorn en Zutphen
Rijnstate, Arnhem
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen
Maasziekenhuis Pantein, Beugen
Amphia ziekenhuis, Breda
Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven
Zorggroep Treant, locaties Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Martini Ziekenhuis, Groningen
UMCG, Groningen
Ziekenhuis St Jansdal, locaties Harderwijk en Lelystad
Tjongerschans ziekenhuis, Heerenveen
LUMC, Leiden
MUMC+, Maastricht
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein en Utrecht
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen
Radboudumc, Nijmegen
Dijklander ziekenhuis, locatie Purmerend
ErasmusMC, Rotterdam
Franciscus Gasthuis&Vlietland, Rotterdam
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), Tilburg
Ziekenhuis Bernhoven, Uden
UMC Utrecht
Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Isala, Zwolle

Leden klinisch netwerk

Dr. (Michiel) Kerstens
voorzitter

Internist-endocrinoloog UMCG

Prof.dr. (Hedi) Claahsen-van der Grinten
vice-voorzitter

Kinderarts-endocrinoloog Radboudumc

Drs. (Bas) Adriaansen

arts-promovendus kinderendocrinologie en laboratoriumgeneeskunde Radboudumc

Dr. (Annika) Berends

Internist-nefroloog

Dr. (Karin) Blijdorp

Internist-endocrinoloog Maxima Medisch Centrum

Dr. (Medard) Broek

Internist-endocrinoloog UMCU

Dr. (Koen) Dreijerink

Internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc

(Judith) van Eck

Verpleegkundig specialist Kinderendocrinologie, Erasmus MC-Sophia, Rotterdam

Dr. (Richard) Feelders

Internist-endocrinoloog Erasmus MC

(Élise) Foltête

Voorzitter Bijniervereniging NVACP Bestuurslid Stichting BijnierNET

Drs. (Mark) van Haaren

Internist-endocrinoloog Medisch Spectrum Twente

Prof.dr. (Harm) Haak

Internist-endocrinoloog (emeritus)

(Liesbeth) Lambrechts

Verpleegkundig specialist kinderendocrinologie UMCU

Dr. (Sean) Roerink

Internist-endocrinoloog Rijnstate ziekenhuis

Dr. (Nike) Stikkelbroeck

Internist-endocrinoloog Radboudumc

Prof. dr. (Henri) Timmers

Internist-endocrinoloog Radboudumc

Prof.dr. (Gerlof) Valk

Internist-endocrinoloog UMCU

Dr. (Hester) Vlaardingerbroek

Kinderarts- endocrinoloog LUMC

Stichting Bijniernetwerk Nederland D.A.N.

De Stichting Bijniernetwerk Nederland D.A.N. stimuleert klinisch en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Nederland dat zich richt op de bijnier en haar hormonen.

LEES VERDER