NVE klinisch netwerk BijnierNet

BijnierNET is een stichting, opgericht in december 2014, voor en door bijnierpatiënten, hun naasten en hun zorgverleners.

NVE klinisch netwerk BijnierNet

Doelstelling

BijnierNET heeft als doelstelling verbetering van de zorg voor bijnierpatiënten. Belangrijkste aandachtsgebieden van BijnierNET zijn:
• Verbeterde en snellere diagnosestelling bij bijnierziekten
• Verbeterde acute en chronische zorg voor bijnierpatiënten

Daarnaast is een belangrijk doel van de Stichting BijnierNET om patiënten, zorgverleners en mantelzorgers elkaar (virtueel) te laten ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en de kennis rond de zorg voor bijnierpatiënten op een hoog peil te houden.

Gerelateerde aandoeningen

Klik hier voor een overzicht van bijnier gerelateerde aandoeningen

Leden klinisch netwerk