Bot

Het NVE-netwerk BoNe is in 2016 opgericht. Zij behartigt de belangen van patiënten, internisten en kinderartsen op het gebied van de calcium- en botstofwisseling.

Bot

Doelstelling

Het doel van BoNe is verbetering van communicatie van en naar de beroepsgroep(en) en patiëntenverenigingen op het gebied van calcium- en botstofwisseling. Daarnaast zal BoNe namens de NVE  standpunten van endocrinologen op het gebied van calcium- en botstofwisseling innemen en uitdragen, met name op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Gerelateerde aandoeningen

  • Osteoporose
  • Hyperparathyreoidie
  • Hypoparathyreoidie
  • Hypofosfatemie
  • Botziekte van Paget
  • Fibreuze dysplasie
  • Osteogenesis imperfecta
  • Sterno Costo claviculaitre hyperostosis

Leden klinisch netwerk