Bot

Het NVE-netwerk BoNe is in 2016 opgericht. Zij behartigt de belangen van patiënten, internisten en kinderartsen op het gebied van de calcium- en botstofwisseling.

Bot

Doelstelling

Het doel van BoNe is verbetering van communicatie van en naar de beroepsgroep(en) en patiëntenverenigingen op het gebied van calcium- en botstofwisseling. Daarnaast zal BoNe namens de NVE  standpunten van endocrinologen op het gebied van calcium- en botstofwisseling innemen en uitdragen, met name op het gebied van nieuwe ontwikkelingen.

Gerelateerde aandoeningen

  • Osteoporose
  • Hyperparathyreoidie
  • Hypoparathyreoidie
  • Hypofosfatemie
  • Botziekte van Paget
  • Fibreuze dysplasie
  • Osteogenesis imperfecta
  • Sterno Costo claviculaitre hyperostosis

Indicatie commissie Burosumab:
In oktober 2020 heeft de Europese commissie het geneesmiddel burosumab ((Kyowa Kirin, merknaam Crysvita®) goedgekeurd voor de behandeling van X-gebonden hypofosfatemie (XLH) bij adolescenten en volwassenen. Klik hier voor meer informatie.
Ook is er een add on indicatie voor tumor induced osteomalacia. Voor beide indicaties is er een aanvraag en opvolgprocedure opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

Leden klinisch netwerk