Multipele Endocriene Neoplasie

Vormgeven en implementeren van een internationaal toonaangevend landelijk netwerk voor de klinische zorg en klinisch onderzoek bij MEN patiënten.

Multipele Endocriene Neoplasie

MEN onderzoek in Nederland maakt deel uit van het Parelsnoer Instituut.

Multipele endocriene neoplasie (MEN) ontstaat in endocriene organen zoals onder andere de alvleesklier, schildklier, bijschildklieren, hypofyse en bijnieren.

Het uitgangspunt van deze Parel is het vormgeven en implementeren van een internationaal toonaangevend landelijk netwerk voor de klinische zorg en klinisch onderzoek. Vanwege de vereiste specifieke expertise en multidisciplinaire samenwerking voor patiënten met zowel goedaardige als kwaadaardige endocriene tumoren vindt de zorg voor deze patiënten voornamelijk in de UMC’s plaats.

De uitkomsten van de Parel geven onder andere inzage in de resultaten in de zorg, waardoor de zorg continue kan worden vernieuwd en verbeterd. Het wetenschappelijke doel is het initiëren en verder stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit.

Contact

Parel supervisor
Mw. R. van Leeuwaarde
r.vanleeuwaarde@umcutrecht.nl