De Organon Nederland-prijs voor schildklieronderzoek

1 januari 2008

De Organon Nederland-prijs voor schildklieronderzoek werd in het verleden ter beschikking gesteld door Organon Nederland B.V. en uitgereikt onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE), en werd eenmaal per twee jaar uitgereikt.

De prijs had een tweeledig karakter: de prijs was enerzijds bedoeld als aanmoediging voor een (jonge) onderzoeker op het terrein van schildklierfysiologie of pathologie (met name ter bevordering van internationale samenwerking), anderzijds als eerbewijs aan een (oudere) onderzoeker op het gebied van de schildklier (klinisch, farmacologisch, veterinair, dierexperimenteel, immunologisch, chemisch of anderszins).

De prijs is de afgelopen jaren toegekend aan:

2008 – Th. Visser
2006 – R. Peeters
2003 – W.M. Wiersinga
2001 – J.W.A. Smit
1999 – J. de Vijlder
1997 – E. Fliers
1995 – G. Hennemann
1992 – J. Rondeel en M. Prummel

Na de overgang van Organon in MSD is de prijs nog enkele keren uitgereikt als MSD Schildklierprijs, maar in 2013 opgehouden te bestaan.