NVE-Ipsen prijs Beste artikel niet-klinische endocrinologie

15 oktober 2018

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie looft elk jaar een prijs van € 750 uit voor het beste artikel op het gebied van de niet-klinische endocrinologie. Sinds 2013 wordt deze prijs gesponsord door Ipsen.

NVE-Ipsen prijs Beste artikel niet-klinische endocrinologie

Niet-klinische endocrinologie wordt gedefinieerd in de breedste zin des woords en behelst endocrinologisch onderzoek dat mechanistisch en voornamelijk cellulair/dierexperimenteel van aard is. Daarnaast vallen de artikelen die een methode of (lab)techniek beschrijven in deze categorie. Het artikel moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. Alleen oorspronkelijke artikelen in peer-reviewed tijdschriften komen in aanmerking (dus geen reviews e.a.). Artikelen dienen ‘in print’ te zijn verschenen, prepublicaties die alleen online zijn verschenen, kunnen pas meedingen in het jaar van definitieve publicatie.
  2. Alleen de eerste auteur, komt in aanmerking voor de prijs. U dingt mee naar de prijs met wat u denkt dat uw beste artikel is; per 1e auteur kan slechts één artikel meedingen.
  3. De eerste en/of laatste auteur van het artikel is lid van de NVE. Ook nieuw aangemelde leden kunnen meedingen. Pas na ontvangst van de contributie (tenminste een week vóór de deadline van de indiening van artikelen) is men als lid van de NVE geregistreerd.
  4. De beoordeling vindt plaats door het Bestuur van de Vereniging.
  5. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Endocrine Meeting waar de eerste (of evt laatste) auteur aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

De deadline voor het indienen is 6 januari 2019 en kan via de mail naar secretaris@nve.nl

Prijswinnaars

2017 Lisa van Weert
NeuroD factors discriminate mineralocorticoid from glucocorticoid receptor DNA binding in the male rat brain.
van Weert LTCM, Buurstede JC, Mahfouz A, Braakhuis PSM, Polman JAE, Sips HCM,
Roozendaal B, Balog J, de Kloet ER, Datson NA, Meijer OC.
Endocrinology 2017; 158: 1511-1522.

2014 Angela Sarabdjitsingh
Ultradian corticosterone pulses balance glutamatergic transmission and synaptic plasticity.
Sarabdjitsingh RA, Jezequel J, Pasricha N, Mikasova L, Kerkhofs A, Karst H, Groc L, Joëls M.
PNAS 2014; 111: 14265-14270

2013 Siebe Spijker
Conversion of Mature Human b-Cells Into Glucagon-Producing a-Cells
H. Siebe Spijker, Raimond B.G. Ravelli, A. Mieke Mommaas-Kienhuis, Aart A. van Apeldoorn, Marten A. Engelse, Arnaud Zaldumbide, Susan Bonner-Weir, Ton J. Rabelink, Rob C. Hoeben, Hans Clevers, Christine L. Mummery, Françoise Carlotti, and Eelco J.P. de Koning
Diabetes 2013; 62: 2471–2480

2012 Eveline Bruinstroop
Hypothalamic Neuropeptide Y (NPY) Controls Hepatic VLDL-Triglyceride Secretion in Rats via the Sympathetic Nervous System
Eveline Bruinstroop, Lei Pei, Mariëtte T. Ackermans, Ewout Foppen, Anke J. Borgers, Joan Kwakkel, Anneke Alkemade, Eric Fliers, and Andries Kalsbeek
Diabetes 2012; 61: 1043–1050

2011 Claudia P. Coomans
Stimulatory Effect of Insulin on Glucose Uptake by Muscle Involves the Central Nervous System in Insulin-Sensitive Mice.
Claudia P. Coomans, Nienke R. Biermasz, Janine J. Geerling, Bruno Guigas, Patrick C.N. Rensen, Louis M. Havekes, and Johannes A. Romijn.
Diabetes 2011; 60: 3132–3140.

2010 Henk Karst
Metaplasticity of amygdalar responses to the stress hormone corticosterone.
Karst H, Berger S, Erdmann G, Schütz G, Joëls M.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2010; 107(32): 14449-14454.

2009 Lars Klieverik
Thyroid hormone modulates glucose production via a sympathetic pathway from the hypothalamic paraventricular nucleus to the liver
L.P. Klieverik, S.F. Janssen, A. van Riel, E. Foppena, P.H. Bisschop, M.J. Serlie, A. Boelen, M.T. Ackermans, H.P. Sauerwein, E. Fliers, A. Kalsbeek.
PNAS 2009; 106: 5966-5971.

2008 Daniëlle Champagne
Maternal Care and Hippocampal Plasticity: Evidence for Experience-Dependent Structural Plasticity, Altered Synaptic Functioning, and Differential Responsiveness to Glucocorticoids and Stress’.
J Neuroscience 2008; 28(23): 6037–45