ZonMw subsidieoproep Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

18 juli 2022

Deadline 13 september

ZonMw subsidieoproep Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg

Met de subsidieronde ‘Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg‘ kan subsidie worden aangevraagd voor de implementatie, verspreiding of doorgeleiding van kennis en interventies, zorgbreed, uit een of meerdere ZonMw projecten uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek (DO), Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) en Translationeel Onderzoek (TO).

Het implementatieproject kan gaan over kennisoverdracht, synthese en -integratie (bijv. in richtlijnen), praktijkimplementatie, verspreiding en opschaling, inbedding van innovaties of interventies; inclusief aanpassing aan de lokale context en structurele voorwaarden. In elk project wordt actief samengewerkt met de juiste stakeholders en (eind-) gebruikers uit de zorg (beleid, bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en praktijk).

Deadline voor het inleveren van subsidieverzoeken is 13 september 2022.