Wijziging bijbetalingsregeling voor medicatie per 1 januari 2019

1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de bijbetalingsregeling voor medicatie gewijzigd.

Wijziging bijbetalingsregeling voor medicatie per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de bijbetalingsregeling voor medicatie gewijzigd. De maximale bijbetaling bedraagt €250 voor 2019. Deze €250 komt bovenop het eigen risico van € 385,- per jaar. Ook een aantal preparaten voor patiënten met hormonale tekorten, zoals Nebido en Sustanon (testosteron), Tirosint (levothyroxine) en Plenadren (hydrocortison) valt onder deze regeling.

Plenadren is een nieuw medicijn met hydrocortison. Plenadren is beschikbaar voor de behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. De hydrocortison in Plenadren wordt langzaam aan het lichaam afgegeven en daarom is één tablet per dag meestal voldoende. De prijs van Plenadren is aanzienlijk hoger dan die van de tot nu toe beschikbare tabletten/capsules hydrocortison (met onmiddellijke afgifte). Behandeling met de huidige tabletten hydrocortison kost ongeveer € 500 per jaar op basis van een dagdosering van 20 mg met tabletten van 5 mg. Behandeling met 1 tablet Plenadren van 20 mg per dag kost ruim € 4.000 per jaar. Tot 1 januari 2019 moesten patiënten deze kosten volledig zelf betalen.

Uit de overwegingen in het farmacotherapeutisch rapport komt naar voren dat op basis van de studieresultaten geen therapeutische meerwaarde van hydrocortison met gereguleerde afgifte ten opzichte van hydrocortison met directe afgifte kan worden uitgesproken voor het effect op de kwaliteit van leven. Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie hydrocortison met gereguleerde afgifte (Plenadren®) een therapeutische gelijke waarde heeft ten opzichte van hydrocortison met directe afgifte.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt altijd op basis van een gesprek tussen de behandelend arts en de patiënt. Patiënten met vragen over medicatie wordt geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts.

Bronnen: