Wijziging bijbetalingsregeling voor medicatie per 1 januari 2019

1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de bijbetalingsregeling voor medicatie gewijzigd.

Wijziging bijbetalingsregeling voor medicatie per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 is de bijbetalingsregeling voor medicatie gewijzigd. De maximale bijbetaling bedraagt €250 voor 2019. Deze €250 komt bovenop het eigen risico van € 385,- per jaar. Ook een aantal preparaten voor patiënten met hormonale tekorten, zoals Nebido en Sustanon (testosteron), Tirosint (levothyroxine) en Plenadren (hydrocortison) valt onder deze regeling.

Plenadren is een nieuw medicijn met hydrocortison. Plenadren is beschikbaar voor de behandeling van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie. De hydrocortison in Plenadren wordt langzaam aan het lichaam afgegeven en daarom is één tablet per dag meestal voldoende. De prijs van Plenadren is aanzienlijk hoger dan die van de tot nu toe beschikbare tabletten/capsules hydrocortison (met onmiddellijke afgifte). Behandeling met de huidige tabletten hydrocortison kost ongeveer € 500 per jaar op basis van een dagdosering van 20 mg met tabletten van 5 mg. Behandeling met 1 tablet Plenadren van 20 mg per dag kost ruim € 4.000 per jaar. Tot 1 januari 2019 moesten patiënten deze kosten volledig zelf betalen.

De wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat er geen meerwaarde is aangetoond van gebruik van Plenadren ten opzichte van gebruik van de tot nu toe beschikbare tabletten of capsules.

Het voorschrijven van medicijnen gebeurt altijd op basis van een gesprek tussen de behandelend arts en de patiënt. Patiënten met vragen over medicatie wordt geadviseerd contact op te nemen met hun behandelend arts.

Bronnen: