Werkdocument Turner syndroom

14 juli 2022

Naar aanleiding van de publicatie van de internationale consensusrichtlijn Turner syndroom in juni 2017 heeft het Vlaams-Nederlands Multidisciplinair Netwerk Turner Syndroom samen met Nederlandse en Vlaamse patiëntenverenigingen het werkdocument Turner syndroom opgesteld.

Het werkdocument Turner syndroom is een leidraad voor de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals die werken met kinderen en/of volwassenen met Turner syndroom. Het document beoogt praktische handvatten te geven voor de behandeling en begeleiding van mensen met het Turner syndroom en een vertaalslag te maken van de internationale richtlijn naar de Vlaams-Nederlandse situatie.