Voortgangsrapportage Zinnige Zorg 2022

31 januari 2023
Voortgangsrapportage Zinnige Zorg 2022

Maandag 28 november 2022 is de jaarlijkse voortgangrapportage over de implementatie van de Zinnige Zorg-trajecten van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS verstuurd. De NVE is betrokken bij een of meer van de Zinnige Zorg-trajecten.

Vanuit ieder Zinnige Zorg-traject is de stand van zaken geïnventariseerd, in samenspraak met de betrokken stakeholders. Per verbeteractie is aangegeven of deze gereed of in gang is gezet, er (nog) geen actie is ondernomen, of is stopgezet.

Deze informatie is gecategoriseerd en geaggregeerd weergegeven in de voortgangsrapportage aan de minister, en geeft de situatie weer per september 2022.

De overige betrokken partijen, zoals patiëntenverenigingen, werkgroepen, en belangenverenigingen, krijgen de voortgangsrapportage separaat vanuit de Zinnige Zorg projectteams.

Zie voor uitgebreidere voortgangsrapportages van de individuele  Zinnige Zorg-projecten de website van Zorginstituut Nederland.