Verpleegkundig Endocrinologie Symposium 2022 (online)

6 januari 2022

Vrijdag 4 februari 2022

Verpleegkundig Endocrinologie Symposium 2022 (online)

Tijdens dit Verpleegkundig Endocrinologie Symposium leggen we de focus op de hypofyse. De anatomie en fysiologie van de hypofyse voor- en achterkwab wordt uitgelegd door twee medisch specialisten. Na deze uitleg gaan we dieper in op een tweetal hormonen, namelijk het groeihormoon en het antidiuretisch hormoon.
Bij disfunctie in de aanmaak van deze twee hormonen wordt veelal een functietest ingezet in de diagnostiek. Maar welke functietesten zijn dat eigenlijk? En waar moet jij als verpleegkundige en verpleegkundig specialist op letten tijdens uitvoering en interpretatie? De antwoorden hierop hoor je tijdens dit symposium nog voor de lunch.

Het middagprogramma start met de gevolgen voor de patiënt. We weten dat het hebben van een hypofyse aandoening van invloed is op het dagelijks leven van een patiënt. Maar wat en hoeveel is die invloed eigenlijk? En hoe kunnen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten patiënten hierbij ondersteunen en begeleiden? Dit wordt door de ervaringsdeskundige van de dag met ons gedeeld.

Tot slot willen we, ondanks dat het digitaal is, de dag interactief afsluiten.
Oftewel, de mogelijkheid tot een leerzame dag.
Wij hopen dat jullie aansluiten op vrijdag 4 februari 2022!