Lid worden

Het lidmaatschap van de NVE staat open voor alle natuurlijke personen die beroepshalve actief zijn of zijn geweest op het gebied van de Endocrinologie.

Lid worden

Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een kalenderjaar en automatisch verlengd tot opzegging.

Meld u aan door het onderstaande formulier in te vullen. Het lidmaatschap is pas definitief na betaling van de contributie.