Uw onderzoeksresultaat in de media

1 november 2019
Uw onderzoeksresultaat in de media

De NVE heeft het voornemen om het onderzoek in Nederland met een breed publiek te delen. Daarom zal de NVE contact opnemen met de media en hen uitnodigen te berichten over de Dutch Endocrine Meeting. Om de media te informeren over de onderzoeken die tijdens de DEM besproken worden, willen wij u vragen om uw onderzoek in een aantal zinnen samen te vatten (4-5 regels, bij voorkeur in het Nederlands) en dit mee te sturen wanneer u uw abstract indient via de congreswebsite. Wij zullen deze samenvattingen ook op de NVE-website plaatsen, dus houdt u er alstublieft rekening mee dat deze begrijpelijk moeten zijn voor het algemene publiek. Indien er vanuit de media interesse wordt getoond (voor een interview, een artikel in een tijdschrift of krant, of voor radio of televisie) zullen wij uiteraard contact met u opnemen. Het is niet verplicht om een samenvatting mee te sturen wanneer u een abstract indient.

De termijn voor het indienen van een abstract is 1 december 2019.