Update harmoniseren functietesten

25 februari 2021

Momenteel staan er al 14 definitieve functietest protocollen online! Heeft u ze al gezien?

Update harmoniseren functietesten

Deze definitieve protocollen, voorzien van versienummer en datum, zijn te raadplegen op de NVE site (zonder in te loggen). We zullen binnenkort een PDF button laten plaatsen zodat het printen en opslaan nog makkelijker wordt. We hopen ook snel weer een aantal nieuwe protocollen als “gereed” op de site te kunnen plaatsen. Deze protocollen zijn dan al beoordeeld door reviewers, maar we bieden alle leden nogmaals de kans om hier nog commentaar op te geven. Om deze “gereed” protocollen te kunnen bekijken, dient u wel eerst in te loggen.

Tot nu toe zijn al meer dan 30 klinisch chemici, internist endocrinologen en kinderarts endocrinologen actief betrokken geweest bij dit project! Recent is er een kerngroep gevormd van leden die aangegeven hebben actief te willen (blijven) werken aan de harmonisatie van de functietesten. Met deze kerngroep richten we ons de komende tijd op de implementatie van de definitieve protocollen.

We weten dat een aantal definitieve protocollen op de site veelvuldig bekeken wordt. De koplopers zijn de ACTH stimulatie test, ITT en OGTT. We concluderen hier voorzichtig uit dat steeds meer leden bekend raken met de geharmoniseerde protocollen en mogelijk ook starten met de implementatie. Implementatie geen sinecure; in het eigen ziekenhuis en/of laboratorium is het al een klus, laat staan in de regio. Wellicht een goed thema voor een vakgroep- of regioavond?

Mocht u vragen hebben met betrekking tot de implementatie, dan kunt u contact opnemen met ons via functietesten@nve.nl.

Mocht u zelf actief willen bijdragen (internist endocrinologen en kinderarts endocrinologen!), dan vragen wij u ook contact om op te nemen!

Groeten,

Jacquelien Hillebrand en Esther Donga