Nieuwe functietest protocollen

3 april 2023
Nieuwe functietest protocollen

Graag attenderen wij u op nieuwe functietest protocollen op de NVE-website. De TRH test en LHRH test voor zowel kinderen als volwassenen staan nog tot 15 april as. in conceptfase op de website. Na deze datum worden de protocollen in definitieve vorm geplaatst. Tevens kunt u binnenkort hier de concept protocollen van de GHRH-arginine en arginine stimulatie test voor kinderen en het geharmoniseerde protocol voor de sinus petrosus sampling verwachten!

De kerngroep harmoniseren functietesten bestaat uit internist-endocrinologen, klinisch chemici en kinderendocrinologen uit perifere en academische centra. Voor een goede balans in de kerngroep zoeken wij nog een enthousiast internist-endocrinoloog of kinderendocrinoloog werkzaam in een perifeer ziekenhuis. Tevens zoeken wij nog een (mede)voorzitter van de commissie functietesten ter vervanging van Esther Donga (internist-endocrinoloog).

Voor meer informatie: functietesten@nve.nl