Update Commissie functietesten

26 november 2020
Update Commissie functietesten

Inmiddels zijn er 7 definitieve functietest protocollen op de NVE-site beschikbaar. Dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt; aan de werkgroepleden voor het opstellen van de protocollen, de aan de reviewers voor hun grondige blik en aan alle NVE-leden die nog een extra commentaar hebben ingediend.

Inmiddels staan er weer een aantal protocollen als “gereed” op de NVE site (eerst inloggen!). Deze protocollen zijn al beoordeeld door reviewers, maar we bieden alle leden nogmaals de kans om hier nog commentaar op te geven. Als u nog commentaar wilt leveren, wilt u dit dan a.u.b. doen voor 31 december 2020?

Ondertussen werken we door aan het finaliseren van de laatste protocollen, zijn we gestart met de analytische harmonisatie dan wel standaardisatie en werken we actief aan de implementatie van de protocollen in alle ziekenhuizen en laboratoria in Nederland.

Mocht u vragen hebben over verdere stand van zaken, (lokale) implementatie, nieuwe protocollen willen harmoniseren, of wellicht zelf actief willen bijdragen, neemt u dan even contact met ons op via functietesten@nve.nl?

Groeten,

Esther Donga en Jacquelien Hillebrand