Tijdelijk tekort Levothyroxinenatrium Teva (25 en 50 microgram)

13 april 2018
Tijdelijk tekort Levothyroxinenatrium Teva (25 en 50 microgram)

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldt op 12-4-2018 dat er 17 april 2018 er een tijdelijk tekort verwacht wordt van het schildkliermedicijn met levothyroxine (Levothyroxinenatrium Teva). Dit heeft het bedrijf via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten laten weten. Het CBG adviseert apothekers om patiënten tijdelijk minder tabletten mee te geven dan gebruikelijk. Op deze manier kunnen de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk beperkt worden.

Het tekort van de sterkte 25 microgram speelt volgens het bedrijf vanaf 17 april tot begin mei 2018. Naar verwachting zal het tekort van de 50 microgram tabletten vanaf eind april tot eind mei 2018 zijn. Voor de andere sterktes van Levothyroxinenatrium Teva is geen tekort gemeld.

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2018/04/12/tijdelijk-tekort-levothyroxine