Scholing over bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen

8 mei 2019
Scholing over bijnierschorsinsufficiëntie voor verpleegkundigen

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is een levensbedreigende situatie. Er is bij een bijniercrisis sprake van een tekort aan het hormoon cortisol. Als er niet goed wordt gehandeld door patiënt, naaste en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis overlijden. Door het uitvoeren van de stressinstructies kan dit worden voorkomen. In hoeverre patiënten bekend zijn hiermee en ernaar handelen is wisselend. Ook blijken de instructies in geval van een (dreigende) bijniercrisis te verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen. Daarom heeft BijnierNET uniforme stressinstructies vastgesteld. Deze zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen, waarin kwaliteitscriteria voor de zorg van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland zijn geformuleerd. Zo is een belangrijk kwaliteitscriterium dat voor goede zorg aan patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie het ziekenhuis beschikt over een verpleegkundige die deze scholingsdag heeft gevolgd.

Download ook de informatieflyer over de scholing.

Data:

  • Vrijdag 12 april 2019 (Radboudumc Nijmegen)
  • Vrijdag 21 juni 2019 (Erasmus, Rotterdam)
  • Woensdag 3 juli 2019 (AvL, Amsterdam, in-company)
  • Donderdag 5 september 2019 (UMCU Utrecht)

Schrijf je hier in voor deze cursus.

De cursus behelst een centrale dag en een e-learning ter voorbereiding.

Meer informatie is te vinden op de website van BijnierNET.