Osteogenesis imperfecta en de TOPaZ studie

25 augustus 2022

Treatment Of Osteogenesis Imperfecta With Parathyroid Hormone And Zoledronic Acid Trial

Osteogenesis imperfecta en de TOPaZ studie

De TOPaZ studie is een studie voor patiënten met osteogenesis imperfecta (OI) (alle types) vanaf 18 jaar.

Het is een internationale studie geïnitieerd door de universiteit van Edinburgh (prof. Stuart Ralston) en vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Frankrijk en Nederland (Amsterdam UMC).

Er wordt onderzocht of Teriparatide het fractuurrisico bij mensen met OI kan verminderen.

Patiënten loten voor twee jaar Teriparatide gevolgd door een eenmalige gift zoledroninezuur of conventionele therapie. Controles vinden jaarlijks plaats, de duur is gemiddeld vier jaar (i.v.m. follow-up).

De studie is nog open voor patiënten met OI tot en met eind oktober 2022.

Meer informatie kan opgevraagd worden bij Silvia Storoni, Sara Verdonk of Marelise Eekhoff, internist endocrinoloog, afdeling interne sectie endocrinologie Amsterdam UMC locatie VUMC op 020-4440588 of via oiamsterdam@vumc.nl (hier kunnen ook patiënten direct om meer informatie vragen).