Onderzoek naar ervaringen met testosteronsuppletie

23 november 2020
Onderzoek naar ervaringen met testosteronsuppletie

De patiëntenorganisaties Transvisie, de Nederlandse Hypofyse Stichting, Stichting Zaadbalkanker en de Nederlandse Klinefelter Vereniging hebben in 2019 een survey uitgezet om inzicht te krijgen in de ervaringen van patiënten met verschillende vormen van testosteronsuppletie. De resultaten van deze survey zijn in juni dit jaar gepubliceerd in een onderzoeksrapport. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de meeste testosteron-gebruikers tevreden zijn over hun vorm van testosteronsuppletie. Nebido-gebruikers zijn gemiddeld genomen het meest tevreden: 90% van de gebruikers geeft aan enigszins of erg tevreden te zijn, tegenover 70% van de Sustanon- en gel-gebruikers. Ook over specifieke aspecten, zoals het gemak en de manier van toedienen, de stabiliteit van de hormoonspiegel en de aanwezigheid van bijwerkingen, zijn Nebido-gebruikers gemiddeld het meest tevreden. Bovendien blijkt uit de resultaten dat Nebido-gebruikers een lage bereidheid hebben om over te stappen naar een andere vorm van testosteronsuppletie.

Het enige aspect waar Nebido-gebruikers minder tevreden over zijn dan Sustanon- en gel-gebruikers zijn de kosten. De eigen bijdrage van Nebido (gemaximeerd op €250,- bovenop het eigen risico) vormt voor veel patiënten een barrière. Bij het wegvallen van deze eigen bijdrage zegt 60% van de Sustanon-gebruikers en 28% van de gel-gebruikers over te stappen op een andere vorm van testosteronsuppletie. Als gevolg van het wegvallen van de eigen bijdrage zouden de totale zorgkosten naar verwachting met ruim één miljoen euro dalen.

Het volledige rapport is hier (.pdf) te vinden.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Niels van Kleef.