19e Neuroendocrinologie symposium

4 juli 2022

dinsdag 29 november 2022 | ENDOCRIENE NETWERKEN ZONDER GRENZEN

19e Neuroendocrinologie symposium

19e Neuroendocrinologie symposium 29 november Grand Hotel Karel V Utrecht

Op dinsdag 29 november 2022 zal in het Karel V te Utrecht voor de 19e maal het Neuroendocrinologie symposium plaatsvinden. 

Dit jaar is gekozen voor het belichten van de rol van de endocrinoloog als ‘netwerk-geneeskundige’. Endocrinologen hebben vaak de regie over complexe multidisciplinaire patiëntenzorg en zijn derhalve ook onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van deze ‘aanpalende specialismen’ en regelgeving omtrent centralisering van zorg en dergelijke. 
Het inhoudelijke programma wordt ieder jaar samengesteld vanuit de universitaire centra met een roulerend tweekoppig voorzitterschap. Dit jaar wordt het symposium samengesteld en voorgezeten door Bas Havekes (MUMC+) en Richard Feelders (Erasmus MC) die een programma hebben samengesteld met thema’s die aantrekkelijk en uitdagend zijn voor zowel endocrinologen, neurochirurgen als radiotherapeuten.

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt. De inschrijving via de NVE-congreswebsite opent binnenkort. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVvN, NVRO en het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar eric@debaar.net.