19e Neuroendocrinologie symposium

4 juli 2022

dinsdag 29 november 2022 | ENDOCRIENE NETWERKEN ZONDER GRENZEN | INSCHRIJVING GEOPEND!

19e Neuroendocrinologie symposium

19e Neuroendocrinologie symposium 29 november Grand Hotel Karel V Utrecht

Op dinsdag 29 november 2022 zal in het Karel V te Utrecht voor de 19e maal het Neuroendocrinologie symposium plaatsvinden.

Dit jaar is gekozen voor het belichten van de rol van de endocrinoloog als ‘netwerk-geneeskundige’. Endocrinologen hebben vaak de regie over complexe multidisciplinaire patiëntenzorg en zijn derhalve ook onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van deze ‘aanpalende specialismen’ en regelgeving omtrent centralisering van zorg en dergelijke.

Bas Havekes (MUMC+) en Richard Feelders (Erasmus MC) hebben gezorgd voor een aantrekkelijk en uitdagend symposium voor zowel endocrinologen, neurochirurgen als radiotherapeuten. Daar gaan de volgende sprekers en programmaonderdelen voor zorgen:

  • Een korte historie van de neuroendocrinologie – Wouter de Herder
  • Klinische chemie: functietesten in het endocriene netwerk – Esther Donga en Jacquelien Hillebrand
  • Circadiane ritmes: een endocrien netwerk – Andries Kalsbeek
  • Endocriene effecten van oncologische therapie: Hypofysitis bij immune checkpoint inhibitors – Stephanie van der Leij
  • Nucleaire geneeskunde: Molecular Imaging to Enhance Decision Making in the Management of Pituitary Adenomas – Mark Gurnell (online bijdrage)
  • Radiotherapie en hypofyse; een actueel overzicht – Fons van den Berg
  • Cushing en trombose – Femke van Haalen
  • Gestoorde slaap bij hypofyse ziektes – Hans Romijn
  • Hypofyse adenoom: primair medicatie of chirurgie? – Wouter van Furth vs Nienke Biermasz

Accreditatie is aangevraagd bij de NIV, NVvN, NVRO en het Verpleegkundig Specialisten Register.

Voor het volledige programma en verdere informatie kun u terecht op: https://debaar.net/neuroendocrinologie/.

U kunt zich ook direct inschrijven via de NVE-congreswebsite.