NVE Proefschriftprijs

15 oktober 2018

De NVE proefschriftprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste proefschrift op het gebied van endocrinologie en metabolisme

NVE  Proefschriftprijs

De NVE proefschriftprijs wordt uitgereikt tijden de Dutch Endocrine Meeting aan de schrijver van een wetenschappelijk excellent proefschrift op het gebied van endocrinologie en metabolisme. Drie juryleden uit het NVE bestuur, aangevuld met een lid van het JNVE bestuur selecteren de winnaar.

Voorwaarden voor deelname zijn

  • de auteur van het proefschrift is lid van de NVE
  • de verdediging heeft in het kalenderjaar voor de Dutch Endocrine Meeting plaatsgevonden
  • de prijswinnaar is op de Dutch Endocrine Meeting aanwezig.

Aan de prijs is een geldbedrag van 1500 Euro verbonden.

Wilt u meedingen naar de proefschriftprijs 2018? Stuur 3 exemplaren van uw proefschrift voor 6 januari 2019 naar het secretariaat van de NVE.

Prijswinnaars

2017 – Tim Korevaar

2016 – Sjoerd Joustra