NVE Proefschriftprijs

De NVE proefschriftprijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste proefschrift op het gebied van endocrinologie en metabolisme

NVE  Proefschriftprijs

De proefschrifprijs wordt uitgereikt tijden de Dutch Endocrine Meeting aan de schrijver van een wetenschappelijk excellent proefschrift op het gebied van endocrinologie en metabolisme. Drie juryleden uit het NVE bestuur, aangevuld met een lid van JNVE bestuur selecteren de winnaar.
Voorwaarden voor deelname zijn

– de auteur van het proefschrift is lid van de NVE

– de verdediging heeft in het kalenderjaar voor de Dutch Endocrine Meeting plaatsgevonden

– de prijswinnaar is op de Dutch Endocrine Meeting aanwezig.

Aan de prijs is een geldbedrag van 1500 Euro verbonden.

Prijswinnaars

2017 – Sjoerd Joustra

2018 – …