Dr. (Erica) van den Akker

Dr. (Erica) van den Akker

Erica van den Akker is kinderarts-endocrinoloog en hoofd van de subafdeling Kinderendocrinologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en als universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zij heeft ervaring in de kinderendocrinologische tertiaire zorg in de volle breedte en in de expertisecentra voor (genetische) obesitas, geslachtsontwikkelingsstoornissen en Turner Syndroom. Haar onderzoek richt zich op kinderen met obesitas en op corticosteroiden. Zij is medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht.