NIV Webinarreeks De Brede Basis

14 september 2023

Ook voor verschillende endocriene aandoeningen relevant!

NIV Webinarreeks De Brede Basis

De NIV is gestart met een Webinarreeks De Brede Basis, ook voor verschillende endocriene aandoeningen is dit relevant.

We zien een toename van het aantal multimorbide chronische zieke patiënten, waardoor een brede basiskennis steeds belangrijker wordt. Aan de andere kant zien we dat in de afgelopen jaren subspecialisatie in bijna alle medische specialisaties zo dominant geworden is dat generalistische kennis dreigt te verdwijnen met het risico op fragmentatie van zorg.

De NIV wil dit voorkomen door de generalistische kennis bij het uitoefenen van het vak te borgen. De webinarreeks De Brede Basis speelt hierop in. De webinars zijn toegankelijk voor alle medisch specialisten, AIOS en ANIOS. Deelname is voor AIOS/ANIOS gratis, voor leden 25 euro en voor niet-leden 45 euro per webinar.

De eerste webinars zijn gepland:

De webinars zijn geaccrediteerd voor 2 punten, die meetellen voor het behalen van je basis nascholingspunten interne geneeskunde. Voor meer informatie, zie website De Brede Basis.