Huidige productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder andere wet- en regelgeving.

11 augustus 2020

Consequenties voor internist-endocrinologen en verpleegkundig specialisten

Huidige productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder andere wet- en regelgeving.

Signalement over medicatie bij mensen met bijnierinsufficiëntie.

Hydrocortison in lagere doseringen en bedoeld voor substitutietherapie is recent geregistreerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als Acecort®. Dit geldt ook voor fludrocortison als Fludrace®.

Het betreft voor hydrocortison de doseringen zoals die voor het merendeel van de patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie gebruikelijk zijn, te weten 1 mg, 5 mg en 10 mg. Er zijn vooralsnog geen Acecort tabletten van 2 en 3 mg beschikbaar omdat hiervoor nog geen registratie is verkregen. Om tot de juiste dosis te komen moeten daarom de beschikbare sterktes van 1, 5 en 10 mg gecombineerd worden wat vooral voor kinderen kan leiden tot een toename van het aantal tabletten per innamemoment.

Voor fludrocortison betreft het de dosering van 62,5 microgram.

Door deze registratie is de medicatie in de op dit moment geregistreerde doseringen (inclusief de 2 en 3 mg tabletten hydrocortison) niet meer beschikbaar als zogenaamde doorgeleverde bereiding en gelden de vergoedingsregels van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

De 20 mg hydrocortison tablet van Tiopharma is onveranderd beschikbaar voor patiënten evenals Plenadren tabletten van 5 en 20 mg .

Met de registratie van Acecort® en Fludrace® hoopt het bestuur van BijnierNET dat de leveringsproblemen en problemen om de juiste gangbare dosering van hydrocortison en fludrocortison, tot het verleden behoren. Wel blijft BijnierNET bij de betrokken instanties het belang van de beschikbaarheid van 2 en 3 mg tabletten benadrukken.

Wat betekent dit voor de voorschrijvers?

Voor de meeste patiënten die een substitutiedosering hydrocortison gebruiken verandert het recept. Opties voor het recept voor de veel voorkomende substitutie dosis waarin 10 en 5 mg hydrocortison gecombineerd, wordt:

  1. Apart voorschrijven van hydrocortison tabletten in de sterkte 10 en 5 mg. Die zijn per 10 stuks in doordrukstrips beschikbaar.
  2. Een combinatiestrip bedoeld voor 7 dagen met 10 mg en 5 mg tabletten.

Deze tabletten hebben geen breukstreep.

Natuurlijk, patiënten die stabiel zijn ingesteld en tabletten van 20 mg hydrocortison gebruiken, kunnen dat gewoon blijven doen. Hiervoor verandert het recept dus niet!

Géén bittere pil

De registratie van deze medicatie heeft gevolgen voor de vergoeding ervan. Doorgeleverde bereidingen werden volledig vergoed door de zorgverzekeraars, maar voor medicijnen die vallen onder GVS, zoals Acecort® en Fludrace®, zijn vergoedingslimieten vastgelegd.

Daarom betalen patiënten, bovenop het standaard eigen risico (€385/jaar), per jaar maximaal €250 eigen bijdrage voor o.a. medicatie die meer kost dan de vergoedingslimiet. De kosten boven €250 worden wel volledig vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.

Daarom heeft Ace Pharmaceuticals net als overigens de producent van Plenadren, de Stichting Terugbetaalregeling ingeschakeld. Hierdoor ontvangen patiënten de eigen bijdragen voor Acecort® 1 mg en Fludrace® in ongeveer vijf dagen terug op hun bankrekening.

Informatie over de medicijnkosten en de terugbetaalregeling is op de website van BijnierNET te vinden.

Mogelijke problemen

De verwachting is dat met ingang van augustus patiënten van de apotheker Acecort® en Fludrace® verstrekt krijgen. Ondanks de strikte kwaliteitseisen waaraan deze middelen voldoen zal de omzetting van de medicatie bij individuele patiënten tot instelproblemen kunnen leiden. Dit wordt vaker gezien bij wijzigingen van medicatie receptuur of afleveringsvorm.

Daarom is het belangrijk om als behandelaren hierop te anticiperen door een duidelijke uitleg aan onze patiënten te geven over het hoe en waarom van deze medicatiewijziging.

Patiënten en behandelaren kunnen altijd informatie nalezen op de website van BijnierNET (themapagina Medicatie). Patiënten kunnen ook contact zoeken via het forum van de Bijniervereniging NVACP om met andere patiënten eventuele ervaringen uit te wisselen en via de website van de Nederlandse Hypofyse Stichting.

Op dit moment mogen de 2 en 3 mg hydrocortison niet worden afgeleverd volgende de regels van het GVS. Voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met slikken is de hydrocortisondrank (met bananensmaak) wél af te leveren.

Melden – gewoon doen

Onverwachte bijwerkingen t.g.v. de medicatiewijziging dienen vanzelfsprekend gemeld te worden bij Stichting LAREB. Het bureau van LAREB is nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en houdt eventuele onverwachte bijwerkingen goed in de gaten. Meld daarom wanneer zich bijwerkingen voordoen; alleen dan kunnen ze worden opgelost nadat grondig onderzoek is gedaan.

Q&A

Op de pagina van BijnierNET is een Q&A met veelgestelde vragen te vinden.

Samenvattend:

  • Het recept voor patiënten die een substitutiedosis hydrocortison en fludrocortison gebruiken verandert. In het EVS vindt u de medicatie onder Acecort® en Fludrace®.
  • Het is belangrijk dat de behandelaren anticiperen op mogelijke instelproblemen en verwijzen naar de website van BijnierNET.
  • Melden bij LAREB als zich onverwachte bijwerkingen voordoen.