Internationale Schildklier Survey

31 juli 2020
Internationale Schildklier Survey

Bij het landelijke Schildkliernetwerk van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie kwam een verzoek binnen van prof. Laszlo Hegedüs (president European Thyroid Association) en een aantal collega’s om vanuit Nederland mee te werken aan een Europese survey over de behandeling van hypothyreoïdie. Deel van de motivatie is de onvrede die vele patiënten hebben met de huidige behandeling. Het doel is om inzicht te verschaffen in de huidige praktijk.

De survey is al afgerond in Italië, en loopt op dit moment in een aantal andere Europese landen met >5 miljoen inwoners. De resultaten zullen zowel per land als voor Europa als geheel worden geanalyseerd en gepubliceerd.

Omdat de NVE het belang van deze gegevens onderschrijft willen we uw medewerking vragen om de survey in te vullen. Dit zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. U kunt de survey hier invullen.