Groeihormoonbehandeling per 1 mei 2022 goedgekeurd als Add-on geneesmiddel voor volwassenen met Prader-Willi syndroom (PWS)

17 maart 2022
Groeihormoonbehandeling per 1 mei 2022 goedgekeurd als Add-on geneesmiddel voor volwassenen met Prader-Willi syndroom (PWS)

Het landelijk Expertisecentrum PWS is verheugd te melden dat, na het verzamelen en aandragen van voldoende ‘evidence’ (o.a. ref Rosenberg AGW, et al. Growth Hormone Treatment for Adults With Prader-Willi Syndrome: A Meta-Analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Sep 27;106(10):3068-3091.),  groeihormoonbehandeling per 1 mei 2022 is goedgekeurd als Add-on geneesmiddel voor volwassenen met Prader-Willi syndroom.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor een aantal behandelingen met dure, specialistische geneesmiddelen standpunten geformuleerd ten aanzien van de instellingen die een dergelijke behandeling willen aanbieden. De standpunten worden opgesteld door de CieBAG (de ZN-commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging behorende bij het betreffende indicatiegebied. Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop gebruik maken van deze standpunten.

Gezien de specifieke expertise die vereist is voor de behandeling van Prader-Willi syndroom (PWS) is het standpunt van de CieBAG dat somatropine uitsluitend voorgeschreven moet worden door een specialist die verbonden is aan een centrum dat een erkenning heeft van VWS als expertisecentrum voor behandeling van volwassen patiënten met PWS.

Voor overleg of vragen hierover: praderwilli@erasmusmc.nl of l.degraaff@erasmusmc.nl

Zie ook: https://www.znformulieren.nl/formulieren/documenten?folderid=7352385536&title=Somatropine