Insuline tolerantietest (ITT) (volwassenen)

Over deze informatie
  • Laatste update:
  • 3 februari 2021
  • Met medewerking van:
  • Commissie Patiëntinformatie NVE

Doel van het onderzoek

Een insuline tolerantietest (ITT) is een test waarbij wordt gekeken of de hypofyse voldoende ACTH en/of groeihormoon kan produceren. ACTH stimuleert de productie van cortisol in de bijnier. De hypofyse wordt gestimuleerd om ACTH en groeihormoon te maken wanneer de glucosewaarde in het bloed laag is. Deze stimulatie wordt tijdens de test verkregen door insuline te gebruiken, want onder invloed van insuline gaat de glucosewaarde omlaag. Vervolgens kunnen dan de hormonen cortisol en/of groeihormoon in het bloed gemeten worden. De test moet onder gecontroleerde omstandigheden gebeuren.

Voorbereiding

  • Medicijnen die corticosteroïden bevatten, zoals hydrocortison en prednison, mogen vanaf 24 uur vóór de test niet meer gebruikt worden indien de test bedoeld is om de ACTH- en cortisolproductie te meten. Dit hoort u van uw behandelend arts. Pas ná de ITT mag u ze weer gaan gebruiken.
  • Hormonale anticonceptie (zoals oestrogeen bevattende orale anticonceptie pil of de Nuvaring) beïnvloedt de hoogte van het cortisol. Die zal u dus ook geruime tijd (6 weken) van tevoren gestaakt moeten hebben. Als u zwanger bent, kunt u deze test niet ondergaan. Andere contra-indicaties zijn diabetes mellitus, epilepsie of sommige hartaandoeningen. Bij twijfel dient u met uw arts te overleggen.
  • Voor de bloedtest is het belangrijk dat u nuchter Dit betekent dat u de avond voor de bloedtest vanaf 24:00 niet meer mag eten, drinken of roken. Water drinken is nog wel toegestaan.

De test zelf

De test vindt in de ochtend plaats en duurt ongeveer 2 uur. Voor de bloedafnames krijgt u een infuus in uw arm. Uit dit infuus wordt op vaste tijden bloed afgenomen en wordt eenmalig insuline ingespoten. Vanwege de lage bloedsuiker kunt u zogenoemde hypoklachten ontwikkelen. Dit zijn zweten, geeuwen, slaperigheid en soms trillen, misselijkheid, slecht zien, en in uitzonderlijke gevallen bewustzijnsdaling of epilepsie. Welke klachten en in welke mate deze optreden, verschilt per persoon. Na de test wordt de infuusnaald verwijderd en mag u weer eten.

Bijwerkingen en risico's

Het is mogelijk dat u zich de rest van de dag nog wat vermoeid voelt. Het is niet verstandig om op de dag van het onderzoek zelf een motorvoertuig te besturen.

De uitslag

De uitslag van de test verneemt u via uw behandelend arts.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u een telefonische afspraak maken met uw behandelend arts via het telefoonnummer van diens polikliniek.

Verhindering

Bent u onverwachts verhinderd? Bel dan met het secretariaat van de polikliniek van uw behandelend specialist om de afspraak te verzetten.