Extracellular matrix remodeling and vascular complications in type1 diabetes

20 december 2017

S.A. Peeters

Extracellular matrix remodeling and vascular complications in type1 diabetes

 

Stijn A. Peters – Universiteit van Maastricht (2017)

Samenvatting

Bij patiënten met diabetes mellitus type 1 is het risico op hart- en vaatziekten verhoogd vergeleken met patiënten zonder diabetes mellitus. De exacte mechanismen die bijdragen aan dit verhoogde risico zijn nog niet opgehelderd. In mijn proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar associaties tussen cardiovasculaire complicaties en enzymen die de vasculaire matrix kunnen veranderen, de zogenaamde matrix metalloproteinasen (MMP’s).

We hebben diverse cross-sectionele associaties gevonden, na uitgebreide correcties voor potentiële confounders, tussen circuleren waarden van diverse MMP’s en TIMP-1 en de aanwezigheid van vasculaire complicaties. Daarnaast hebben we associaties aangetoond tussen circulerende MMP’s op baseline en incidente cardiovasculaire ziekten dan wel overlijden, ongeacht de oorzaak, in een follow-up periode van ruim 12 jaar.

Verhoogde arteriële stijfheid is een risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten en we hebben associaties aangetoond tussen arteriële stijfheid (cfPWV en polsddruk) en circulerende waarden van MMP’s. Als laatste hebben we onderzoek gedaan naar associaties tussen circulerende advanced glycation endproducts (AGE’s) en circulerende MMP’s. AGE’s zijn reeds eerder geassocieerd met cardiovasculaire complicaties bij patiënten met diabetes mellitus type 1 en hebben in in-vitro-studies aangetoond de productie van MMP’s/TIMP-1 te kunnen beïnvloeden. In onze studie hebben we ook diverse associaties tussen circulerende AGE’s en MMP’s/TIMP-1 gevonden. Samenvattend zijn circulerende MMP’s/TIMP-1 geassocieerd met diverse (cardio)vasculaire complicaties in zowel cross-sectionele als prospectieve data. Zodoende zouden deze MMP’s een doel kunnen zijn voor preventie of behandeling van vasculaire complicaties bij patiënten met diabetes mellitus type 1.