DIY Closed Loop training voor zorgprofessionals

5 april 2022

Uitnodiging voor kennismaking

DIY Closed Loop training voor zorgprofessionals

Vanuit het Radboudumc wordt een Do-It-Yourself (DIY) Closed Loop training ontwikkeld voor zorgprofessionals die werkzaam zijn in de type 1 diabeteszorg: ‘Let’s DIY Together!’. Dit project wordt – als winnaar van het Beste Diabetesidee 2021 – uitgevoerd met subsidie van het Diabetes Fonds.

Voor meer informatie over dit project kunt u deze link volgen: https://www.diabetestype1.nl/artikel/lets-diy-together