De mogelijke causaliteit van darmmicrobioom in het ontstaan van hypothyreoïdie: IMITHOT studie

20 december 2019

“Effect van gezonde donor fecestransplantatie (FMT) op het auto-immuun afbraakproces van de schildklier bij patiënten met subklinische hypothyreoïdie ”

De mogelijke causaliteit van darmmicrobioom in het ontstaan van hypothyreoïdie: IMITHOT studie

Rationale
Bij de ziekte van Hashimoto leidt de aanhoudende lymfocytaire (T-cel) infiltratie tot een irreversibele fibrose van het schildklierweefsel. Training van deze T-cellen vindt onder meer plaats in de (dunne) darm. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat patiënten met auto-immuun hypothyreoïdie een veranderende samenstelling van het darmmicrobioom hebben. 1-3   .   Van de patiënten met een auto-immuun subklinische hypothyreoïdie met een TSH > 10 mE/L heeft 10-20% binnen 2 jaar progressie van de ziekte van Hashimoto.5 Door juist in deze groep het microboom te veranderen door middel van FMT, hopen wij  verdere destructie van de schildklier te voorkomen of uit te stellen door afremmen van de auto-immuniteit van   T-cellen.

Studiedesign
De IMITHOT studie is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek, waarin totaal 34 patiënten driemaal een fecestransplantaties ondergaan. Tijdens de follow-up periode van 2 jaar worden de resterende schildklierfunctie, auto-immuunmarkers in plasma en schildklierweefsel, samenstelling van het microbioom, darmpassagetijd en kwaliteit van leven onderzocht.

Inclusiecriteria

 • Recent gediagnosticeerde auto-immuun subklinische hypothyreoïdie
  • Diagnose < 1 jaar, TSH > 10 mE/L, FT4 12-22 pmol/L, anti-TPO positief
 • Geen gebruik van schildklierhormoon;
 • Mannen en vrouwen tussen 18 – 70 jaar;
 • BMI 18 – 30 kg/m2.

Contact
Endocrinologen kunnen laagdrempelig overleggen met het studieteam indien zij denken een geschikte patiënt te hebben. Inclusie vindt plaatst in het Amsterdam UMC, locatie AMC waar tevens de gehele studie plaatsvindt.

Coördinerend onderzoeker
Mw. Drs. A.C. Fenneman (E-mail)
Telefoon: 020 – 56 65973 of 06 – 3122710

Principal Investigators
Prof. Dr. Max Nieuwdorp, internist-endocrinoloog AMC
Prof. Dr. Eric Fliers, internist-endocrinoloog AMC

 

Referenties

 1. Lauritano, E.C., et al., Association between hypothyroidism and small intestinal bacterial overgrowth. J Clin Endocrinol Metab, 2007. 92(11): p. 4180-4.
 2. Ishaq, H.M., et al., Molecular estimation of alteration in intestinal microbial composition in Hashimoto’s thyroiditis patients. Biomed Pharmacother, 2017. 95: p. 865-874.
 3. Zhao, F., et al., Alterations of the Gut Microbiota in Hashimoto’s Thyroiditis Patients. Thyroid, 2018. 28(2): p. 175-186.
 4. Esplugues, E., et al., Control of TH17 cells occurs in the small intestine. Nature, 2011. 475(7357): p. 514-8.
 5. Huber, G., et al., Prospective Study of the Spontaneous Course of Subclinical Hypothyroidism: Prognostic Value of Thyrotropin, Thyroid Reserve, and Thyroid Antibodies. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2002. 87(7): p. 3221-3226.