COMBO Studie

15 oktober 2020

Wat vinden patiënten met schildklierkanker belangrijk?

COMBO Studie

Wat vinden patiënten met schildklierkanker belangrijk?

Achtergrond en hypothese
Schildkliercarcinoom is de meest voorkomende klierkanker. Het aantal nieuwe patiënten stijgt. Het behandeltraject omvat een aantal ingrijpende keuzen. Elke behandeling heeft zijn voor- en nadelen. Patiënten worden vaak agressief behandeld, terwijl een mildere behandeling voor sommige patiënten ook mogelijk is. Patiënten ervaren onnodig vaak bijwerkingen en complicaties, zonder langer te leven. De huidige Amerikaanse (American Thyroid Association) richtlijn zegt dat minder agressieve therapie en geïndividualiseerde nazorg mogelijk is. De Nederlandse richtlijn is hier niet eenduidig over. Deze therapieën betreffen het weghalen van de halve of hele schildklier en wel of (nog) niet starten met systeemtherapie.

In dit soort situaties is samen met de patiënt beslissen over welke behandeling het beste bij de patiënt past van belang. Het praten met patiënten over levenswaarden, die gerelateerd zijn aan de behandeling is waarschijnlijk het moeilijkste onderdeel van het ‘samen beslissen’. Daardoor komen patiëntwaarden vaak onvoldoende aan bod. In de COMBO studie ontwikkelen we een ‘samen beslissen’ hulpmiddel COMBO en een communicatietraining voor artsen en zetten we die bij patiënten met schildkliercarcinoom in. We verwachten dat hiermee de communicatie tussen arts en patiënt en de besluitvorming verbetert.

Vraagstelling
In hoeverre leidt COMBO tot een betere arts-patiënt communicatie en besluitvorming?

Opzet van het onderzoek
De COMBO studie (COMmunication BOoster), gesubsidieerd door het KWF is een gerandomiseerde gecontroleerde multicenter studie. Volwassenen met een ATA laag-risico schildkliercarcinoom en een indicatie voor chirurgie of patiënten met een (langzaam) progressief verder gevorderd schildkliercarcinoom, die in aanmerking komen voor systeemtherapie kunnen hieraan deelnemen. In totaal worden 128 patiënten geïncludeerd. Patiënten in de controlearm krijgen van hun arts de gebruikelijke voorlichting over de behandelopties. Patiënten in de interventiearm ontvangen naast deze voorlichting van hun arts een keuzehulp. Het beslisgesprek tussen arts en patiënt wordt opgenomen op voicerecorder. Artsen in beide armen krijgen een communicatietraining. De totale follow-up duur is 4 weken. De primaire uitkomstmaat is de kwaliteit van ‘samen beslissen’, gemeten met de OPTION-5 schaal via een geluidsopname tijdens het arts-patiënt consult. Secundaire uitkomstmaten zijn het maken en evalueren van een keuze, kennis over de behandelopties, zorgen over de keuze en vertrouwen in de arts. Momenteel is de studie open voor inclusie in 8 medische centra. In de loop van 2020 verwachten we daar nog 5 centra aan toe te voegen. De verwachte inclusieperiode loopt tot maart 2023.

Contact
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Op onze website www.combostudie.nl is meer informatie te vinden voor artsen en patienten. U kunt ook contact opnemen met het onderzoeksteam.

Coördinerend onderzoeker:
Mw. Drs. A.W.A. Koot
Radboudumc, afdeling Health Evidence en Endocrinologie
Postbus 9101, route 133
6500 HB Nijmegen

E-mail: combostudie@radboudumc.nl

Telefoon: 06-82525879

Het projectteam bestaat uit: Dr. Peep Stalmeier (senior onderzoeker, Radboudumc), Dr. Romana Netea-Maier (endocrinoloog, Radboudumc), Dr. Rosella Hermens (senior onderzoek IQ Healthcare, Radboudumc), Dr. Nelleke Ottevanger (oncoloog), Drs. Rosalie Koot (coördinerend onderzoeker).