Beste abstract prijs

1 november 2019

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie looft elk jaar een prijs uit voor het beste abstract op het gebied van de klinische en de niet-klinische endocrinologie.

Beste abstract prijs

Klinische endocrinologie gaat over onderzoek aan patiënten of onderzoek waarbij voornamelijk of uitsluitend gebruik is gemaakt van patiënten-materiaal. Niet-klinische endocrinologie wordt gedefinieerd in de breedste zin des woords en behelst endocrinologisch onderzoek dat mechanistisch en voornamelijk cellulair/dierexperimenteel van aard is. Daarnaast vallen de artikelen die een methode of (lab)techniek beschrijven in deze categorie. Tijdens submitten van het abstract voor de DEM via de congreswebsite kan de kandidaat aangeven in welke categorie hij/zij mee zou willen dingen (waarbij de DEM programmacommissie nog zal beoordelen of de gekozen categorie inderdaad de meest passende is).

Selectie en prioritering van twee kandidaten per categorie vindt plaats op basis van de abstracts door de programmacommissie van de DEM. De presentaties van beide kandidaten per categorie zullen worden bijgewoond door leden van de programmacommissie. Per categorie wordt de uiteindelijke winnaar bepaald op basis van het abstract en de voordracht.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Endocrine Meeting waar de eerste (of evt laatste) auteur aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

De NVE heeft het voornemen om het onderzoek in Nederland met een breed publiek te delen. Daarom zal de NVE contact opnemen met de media en hen uitnodigen te berichten over de Dutch Endocrine Meeting. Om de media te informeren over de onderzoeken die tijdens de DEM besproken worden, willen wij u vragen om uw onderzoek in een aantal zinnen samen te vatten (4-5 regels, bij voorkeur in het Nederlands) en dit mee te sturen wanneer u uw abstract indient via de congreswebsite. Wij zullen deze samenvattingen ook op de NVE-website plaatsen, dus houdt u er alstublieft rekening mee dat deze begrijpelijk moeten zijn voor het algemene publiek. Indien er vanuit de media interesse wordt getoond (voor een interview, een artikel in een tijdschrift of krant, of voor radio of televisie) zullen wij uiteraard contact met u opnemen. Het is niet verplicht om een samenvatting mee te sturen wanneer u een abstract indient.

De termijn voor het indienen van een abstract is 8 november 2021.