Beste abstract prijs

15 oktober 2018

Het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie looft elk jaar een prijs uit voor het beste abstract op het gebied van de klinische en de niet-klinische endocrinologie.

Beste abstract prijs

Klinische endocrinologie gaat over onderzoek aan patiënten of onderzoek waarbij voornamelijk of uitsluitend gebruik is gemaakt van patiënten-materiaal. Niet-klinische endocrinologie wordt gedefinieerd in de breedste zin des woords en behelst endocrinologisch onderzoek dat mechanistisch en voornamelijk cellulair/dierexperimenteel van aard is. Daarnaast vallen de artikelen die een methode of (lab)techniek beschrijven in deze categorie. Tijdens submitten van het abstract voor de DEM via de congreswebsite kan de kandidaat aangeven in welke categorie hij/zij mee zou willen dingen (waarbij de DEM programmacommissie nog zal beoordelen of de gekozen categorie inderdaad de meest passende is).

Selectie en prioritering van twee kandidaten per categorie vindt plaats op basis van de abstracts door de programmacommissie van de DEM. De presentaties van beide kandidaten per categorie zullen worden bijgewoond door leden van de programmacommissie. Per categorie wordt de uiteindelijke winnaar bepaald op basis van het abstract en de voordracht.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dutch Endocrine Meeting waar de eerste (of evt laatste) auteur aanwezig moet zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

De termijn voor het indienen van een abstract is inmiddels verstreken.