Beste abstract prijs

26 januari 2018

Deze prijzen worden jaarlijks toegekend tijdens de Dutch Endocrine Meeting voor het beste klinische en het beste niet-klinische abstract

Beste abstract prijs

De NVE prijzen voor de beste abstracts worden tijdens de Dutch Endocrine Meeting (DEM) uitgereikt, in 2 categorieën: beste niet- klinische en beste klinische abstract. Tijdens submitten van het abstract voor de DEM kan de kandidaat aangeven in welke categorie hij/zij mee zou willen dingen (waarbij de DEM programma commissie nog zal beoordelen of de gekozen categorie inderdaad de meest passende is).

Selectie en prioritering van twee kandidaten per categorie vindt plaats op basis van de abstracts door de programmacommissie van de DEM. De presentaties van beide kandidaten per categorie zullen worden bijgewoond door leden van de programmacommissie. Per categorie wordt de uiteindelijke winnaar bepaald op basis van het abstract en de voordracht.