NVE Award for Endocrinologie

1 juli 2021
NVE Award for Endocrinologie

Deze prijs, ten bedrage van 10.000 euro, heeft tot doel onderzoek te stimuleren in het brede vakgebied van de endocrinologie. Mededinging naar de Award geschiedt op voordracht, bij voorkeur in de Engelse taal, en staat open voor iedere individuele Nederlandse onderzoeker, zijnde lid van de NVE, die een groep vertegenwoordigt op het gebied van de endocrinologie, diabetes of stofwisseling. De prijs is bedoeld voor verdere verdieping en uitbreiding van het onderhavige onderzoek van de laureaat, waarvoor niet op andere wijze in financiering kan worden voorzien. De onafhankelijke jury bestaat uit drie NVE (bestuurs)leden en wordt benoemd door het NVE bestuur. Het NVE bestuur ziet er op toe dat er geen afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de juryleden en de genomineerden. De beoordeling wordt vastgelegd in een juryrapport.

Wilt u iemand nomineren voor de Award 2023? Stuur uw voordracht samen met de bijlage (de bijlage kunt u hier downloaden) voor 16 december 2022 naar de NVE Academy.